På svenska
Uutinen

Valtio korvaa koronaepidemiasta kunnille aiheutuneita kustannuksia noin 1,1 miljardilla eurolla

Valtioneuvosto päätti perjantaina ylimääräisessä istunnossaan, että koronaepidemiasta kunnille aiheutuneet välittömät kustannukset korvataan täysmääräisesti. KT on toistuvasti vaatinut koronakulujen täysmääräistä korvaamista.

Euro

Välittömiksi kustannuksiksi on valtioneuvoston asetuksessa erityisesti luettu testauksesta, jäljityksestä, rokottamisesta ja hoidosta aiheutuneet menot.

Korvausten kokonaismäärä on arviolta 1,1–1,2 miljardia euroa. Summa nousi lausuntokierrokselta saadun palautteen perusteella joillain sadoilla miljoonilla alun perin esitetystä. Kunta-alalla on katsottu, että summan pitäisi olla vielä suurempi.

Korvaukset laskennallisilla perusteilla, kuitteja ei kerätä

Koronan aiheuttamat kustannukset korvataan laskennallisesti siten, että toimintokohtainen avustuksen määrä määritetään kertomalla lukumäärätieto asetuksessa vahvistetulla yksikkökorvauksella. Lukumäärätieto voi olla esimerkiksi testausten määrä.

Kustannukset katetaan täysmääräisesti valtakunnan tasolla. Kunnille ei perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun mukaan aiheudu koronakustannuksista alijäämää, mutta avustukset eivät myöskään tuota merkittävää ylijäämää.

Avustuksiin sisältyy myös asukaslukuun pohjautuva laskennallinen erä, jolla katetaan muita kuin hoidosta aiheutuneita välittömiä kustannuksia. Tällaisia on voinut kertyä esimerkiksi lisääntyneestä suojavarusteiden käytöstä ja kohonneita terveysturvallisuuden vaatimuksia.

Korvauspäätökset hakemuste perustella vielä tänä vuonna

Korvaukset maksetaan hakemusten perusteella. Sosiaali- ja terveysministeriö avaa haun viimeistään perjantaina 15.10. Päätökset tehdään joulukuussa, ja avustukset on tarkoitus maksaa vuodenvaihteessa, jotta kunnat saavat kirjattua ne kuluvan vuoden tilinpäätöksiin.

Aikataulun vuoksi avustuksia voidaan kuitenkin myöntää vain viime elokuun loppuun mennessä kertyneistä kustannuksista. Loppuvuoden 2021 kulut korvataan erillisten hakemusten perusteella myöhemmin.

Tukea myös harkinnan perusteella ja muista kanavista

Avustusten jaossa otetaan huomioon erot kuntien ja sairaanhoitopiirien tilanteissa, koska epidemia on ollut erilainen eri puolilla maata, samoin siihen liittyvät toimet. Harkinnanvaraiseen rahanjakoon hallitus on varannut 80 miljoonaa euroa.

Korvausta voidaan maksaa kuntien ohella sairaanhoitopiireille. Kunnat myös voivat siirtää hakuoikeuden sairaanhoitopiirille tai toiselle kunnalle.

Kuntia on koronan aikana tuettu muillakin avustuksilla. Esimerkiksi yhteisöveron jako-osuuden 10 prosenttiyksikön korotus on tuonut noin 550 miljoonaa euroa. Tukea on ohjattu myös valtionosuuksien sekö erillishankkeiden kautta.

Muualla verkossa