På svenska
Uutinen

Korona vahvisti väliaikaisesti kuntataloutta 700 miljoonaa euroa

Kuntatalouden verotulot ovat koronan takia alentuneet noin 670 miljoona euroa, kertovat Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) tilaaman selvityksen tulokset. Toimintakatteen heikennys oli noin 530 miljoonaa euroa. Kaikkiaan korona kuitenkin muutti kuntatalouden lähiajan näkymät ennustettua myönteisimmiksi.

Talouden tunnusluvut suurennuslasin alla

Koronatukien kanssa kuntien nettohyöty on tuoreen tilinpäätösennusteen mukaan yli 700 miljoonaa euroa. Kuntien verotulojen on arvioitu kasvavan 5,1 prosenttia vuonna 2020.

Myös sote-uudistuksella on selvityksen mukaan myönteinen vaikutus kuntatalouteen. Kun Suomessa oli vuonna 2019 vuosikatteeltaan negatiivisia kuntia 66, niiden määrä putoaa lähelle nollaa vuonna 2020 kääntyäkseen kasvuun vuonna 2022.

Soten toteutuessa negatiivisten vuosikatteiden kuntien määrä vuonna 2025 on 49. Ilman sotea tällaisia kuntia on 65 enemmän eli yhteensä 114.

Jos sote-uudistus jää toteutumatta, kuntien nettolainakanta kasvaa yli seitsemän miljardia euroa. Uudistuksen toteutuessa lainakannan kasvu olisi yli kuusi miljardia euroa eli noin miljardin vähemmän.

Sote keventää painetta veroprosentteihin

Soten toteutuminen keventää myös painetta nostaa veroprosentteja. Koko maassa nousupaine kevenisi 0,8 veroprosenttiyksiköllä. Kuntien rahoitustilanne kevenisi noin 800–850 miljoona euroa. Se siirtyisi hyvinvointialueelle ja valtion rahoitettavaksi.

Toteutuessaan sote vähentää kaikissa maakunnissa veroprosentin nousupainetta, muttei poista sitä kokonaan. Eniten paine laskisi Kainuussa, Etelä-Pohjanmaalla, Lapissa ja Keski-Pohjanmaalla, vähiten Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa.

Ikääntymisen vaikutukset ilmenevät vasta myöhemmin

Soten vaikutus kuntatalouteen näkyy etenkin kehyskuntien ja suurten kaupunkien kohdalla myöhemmin. Ikääntymisen ja siitä johtuvan palveluntarpeen kasvun vaikutus näihin kuntiin tulee näkyviin vasta pidemmällä tarkastelujaksolla.

Sote johtaa siihen, että vuonna 2023 sekä kuntien toimintakatteet että verorahoitus puolittuvat. Kiinteistövero suhteellinen merkitys kuntien rahoituksessa kasvaa.

Myös soten toteutuessa kuntien talouden tilanne tulee olemaan heikko, eikä siitä useissa kunnissa selvitä edelleenkään ilman sopeutusta. Tähän voi varautua käyttämällä tuloja velkaisissa kunnissa taseen vahvistamiseen. Toinen keino on kasvattaa sellaisia käyttömenoja ja investointeja, jotka kasvattavat kunnan elinvoimaa.

Muualla verkossa