Uutinen

KT valmistautuu hyvinvointialueiden muutostukeen

Hyvinvointialueiden valmistelun lisäksi työnantajille tarjotaan tukea muutosjohtamiseen. Sote-sopimuksen neuvottelut ovat myös käynnissä.

KT tukee sote-uudistuksessa. Vektorikuva: pch.vector / Freepik.

Sote-uudistuksen lainsäädännön eteneminen selvinnee kesällä 2021. Jo kevään aikana KT käynnistää muutostukipalvelunsa, jotta kesälomien jälkeen henkilöstöasioiden valmistelu olisi ripeää.

– Olemme käyneet läpi viime kaudella valmisteltuja materiaaleja henkilöstösiirroista ja muutosjohtamisesta ja päivitämme niitä kevään aikana vastaamaan tähän nykyiseen tilanteeseen, kertoo KT:n sote-palveluista vastaava neuvottelupäällikkö Henrika Nybondas-Kangas.

– Aloitimme työmme päivittämällä KT:n muutostukeen liittyviä nettisivuja, jotta perustiedot olisivat kaikkien tietoa tarvitsevien saatavilla. Sivuston tiedot päivittyvät ja tarkentuvat kevään aikana vielä yksityiskohdilla. Pohdimme myös henkilöstöasioiden tiekarttaa suhteessa uudistuksen aikatauluihin ja eri vaiheisiin, Nybondas-Kangas kuvaa jo aloitettua työtä.

Nettisivujen ja muiden materiaalien päivittämisen lisäksi KT kutsui tammikuun lopussa alueiden edustajia keskustelemaan kanssaan sote-uudistuksen tilannekuvasta. Hyvinvointialueiden HR-valmistelujen kansallisen verkoston työ käynnistetään ennen kesää.

Sitä ennen KT tarjoaa ESR-rahoitteisen Soteliiderit-hankkeen kautta kansallisia webinaareja ja alueellisia tilaisuuksia HR:n ja johtamisen teemoista.

Uusi sopimus ja tukea muutosprosesseihin

– Lakien tullessa voimaan tarkennetaan valmistelussa hyvinvointialueille siirtyvä henkilöstö. Yt-prosessia tarvitaan sekä luovuttavilla työnantajilla että väliaikaishallinnon puolella. Muutoksen johtaminen vaatii myös huomiota, jotta henkilöstö saa tarvitsemansa tiedon ja voi luottaa muutosprosessiin, Nybondas-Kangas pohtii etenemistä ja jatkaa:

– Sote-alan henkilöstö, lääkärisopimuksen piirissä olevia lukuun ottamatta, siirtyy uuteen työ- ja virkaehtosopimukseen jo 1. syyskuuta 2021. Vuosien 2021–2022 aikana neuvotellaan myös hyvinvointialueille siirtyvistä ja perustettavista muista sopimuksista. Tiedossa on kaiken kaikkiaan vilkas sopimusneuvotteluvuosi, kun loppuvuodesta aloitetaan myös koko kunta-alaa koskevat neuvottelut.

Lopuksi Nybondas-Kangas muistuttaa:

– KT:n nykyiset asiakassuhteet säilyvät tulevaisuudessakin. KT toimii jatkossakin koko kunta-alan ja hyvinvointialueiden työnantaja- ja keskusjärjestönä.

Muutostuki sote-uudistuksessa

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT