På svenska

KT tukee työnantajia sote-uudistuksessa

Sote-uudistuksessa kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöstä noin 216 000 työntekijää ja viranhaltijaa siirtyy uuden työnantajan palvelukseen. KT tukee kuntia, kuntayhtymiä, väliaikaishallintoa ja uusia hyvinvointialueiden työnantajia muutoksessa.

KT tukee sote-uudistuksessa. Vektorikuva: pch.vector / Freepik.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta, pelastustoimen järjestämistä ja hyvinvointialueiden perustamista koskeva lainsäädäntö on hyväksytty. Uudistuksen voimaanpanolaki tuli voimaan 1. heinäkuuta 2021 ja viimeiset lait tulevat voimaan 1. tammikuuta 2023.

Sote-uudistuksen myötä KT Kuntatyönantajista tuli 1.7.2021 Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT. KT vastaa sekä kunta- että hyvinvointialuesektoreiden työnantajaedunvalvonnasta.

KT tukee kuntia, kuntayhtymiä, väliaikaishallintoa ja uusia hyvinvointialueiden työnantajia

  • ohjeilla, neuvoilla, hyvien käytäntöjen keräämisellä ja jakamisella
  • hyödyllisillä ja kattavilla verkostoilla
  • viestinnällä ja oppailla
  • tutkimuksella, tilastoilla ja selvityksillä.

Sote-uudistuksessa on monta isoa kokonaisuutta, joita on valmisteltu rinnakkain eri ministeriöissä. Uudistus myös toteutetaan vaiheittain siten, että aikataulun mukaan tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille 1. tammikuuta 2023. Aikataulu on kuvattu kuvan 1 aikajanassa ja ajantasainen tieto uudistuksen aikataulusta löytyy sosiaali- ja terveysministeriön ylläpitämältä Soteuudistus.fi-sivustolta.

 

Sote-uudistus toteutetaan vaiheittain vuosina 2020-2023. Osa lainsäädännöstä tulee voimaan 1.7.2021 ja väliaikaishallinto aloittaa sen jälkeen. Tehtävät siirtyvät hyvinvointialueille 1.1.2023. Kuva: Soteuudistus.fi.

Kuva 1. Sote-uudistuksen aikataulu 2020–2023. Kuvan lähde: soteuudistus.fi.


Suomeen on muodostettu 21 hyvinvointialuetta, joille siirretään kuntien ja kuntayhtymien vastuulla nykyisin olevat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät.

Uudenmaan erillisratkaisun mukaisesti Uudellamaalla on tulevaisuudessa neljä hyvinvointialuetta. Helsingin kaupungille jää edelleen sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu. HUS-yhtymä vastaa erikoissairaanhoidon järjestämisestä Uudellamaalla. Terveydenhuollon järjestämisvastuu jakautuu laissa ja järjestämissopimuksessa erikseen määriteltävällä tavalla alueen hyvinvointialueiden, Helsingin kaupungin ja HUS-yhtymän välillä.

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT hoitaa työnantajaedunvalvontaa myös tulevaisuudessa

Laki kunnallisesta työmarkkinalaitoksesta korvattiin lailla kuntien ja hyvinvointialueiden työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä.

Lailla perustettiin tähän tehtävään Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT -niminen julkisoikeudellinen yhteisö, jolla on toimivalta edustaa kuntia, kuntayhtymiä ja hyvinvointialueita työnantajaedunvalvontaan liittyvissä asioissa. Kunnat, kuntayhtymät ja hyvinvointialueet ovat Kunta ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n jäseniä suoraan lain nojalla.

Kuntien ja hyvinvointialueiden omistamat tai määräysvallassa olevat, laissa tarkemmin säädetyt yhtiöt, osuuskunnat ja säätiöt voivat niin halutessaan olla uuden työnantajaorganisaation jäsenyhteisöjä.

Hyvinvointialueilla ja kunnilla sekä yhtiöillä, osuuskunnilla ja säätiöillä on painoarvojaan julkistyönantajina ja julkisen talouden osina vastaavat asemat Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT:n päätöksentekojärjestelmässä ja hallinnossa.