KT:n muutostuki maakunta- ja sote-uudistuksessa

KT Kuntatyönantajien rooliin kuuluu osaltaan julkisen sektorin työnantajaedunvalvonta. Maakunta- ja sote-uudistuksessa kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöstä noin 214 000 työntekijää ja viranhaltijaa siirtyy maakuntakonsernin palvelukseen.

KT tukee maakunta- ja sote-uudistuksessa

Tässä muutosprosessissa KT tukee kuntia ja kuntayhtymiä, väliaikaishallintoa sekä uusia maakuntatyönantajia.

Muutostuen muotoja ovat muun muassa

 • ohjeet, neuvot, hyvien käytäntöjen levittäminen
 • verkostot
 • viestintä, oppaat
 • tutkimukset, kyselyt, tilastot.

Selvitys maakunta- ja sote-uudistuksen henkilöstövaikutuksista

KT on tehnyt selvityksen maakunta- ja sote-uudistuksen henkilöstövaikutuksista. Sote- ja maakuntauudistuksen henkilöstövaikutusten ennakkoarviointi -raportti on osa valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa.

Se on tarkoitettu tukemaan sote-uudistuksen väliaikaishallintoa ja maakuntakonserneja muutoksessa.

Selvityksessä on laadittu maakuntakonsernia ja sen hyvää työnantajatoimintaa ja henkilöstöjohtamista varten malli, jonka varassa työnantajavaihdokset voidaan hoitaa sujuvasti ja tuloksellisesti. Onnistuneissa organisaatiomuutoksissa henkilöstön työsuoritus ja hyvinvointi säilyvät hyvinä samalla kun saadaan aikaan uudistuksia inhimillisellä ja tehokkaalla johtajuudella.

Raportti on julkaistu valtioneuvoston sivuilla >

KT:n muutostuki kattaa seuraavat asiakokonaisuudet:

1) Henkilöstön siirtymisen periaatteet

 • Liikkeen luovutus
 • Ketä koskee; kunnat, kuntayhtymät, yhtiöt, ulkoistetut palvelut
 • Tukipalveluhenkilöstön asema

2) Henkilöstövoimavarojen johtaminen

 • Osaamis- ja henkilöstötarpeen ennakointi ja arviointi
 • Eläköitymisen ennakointi
 • Osaamis- ja henkilöstösuunnitelma
 • Urapolut ja uudelleen sijoittaminen
  • uudelleen- ja täydennyskoulutuksen organisointi
 • Irtisanomisprosessit
 • Henkilöstön rekrytointikäytännöt
 • Henkilöstön työhyvinvointi ja työkyky 

Henkilöstöjohtamisella ja muutosjohtamisella vaikutetaan ratkaisevasti uudistuksen onnistumiseen. 

Tietoa hyvästä henkilöstöjohtamisesta on koottu KT:n verkkosivuille >>

3) Henkilöstön sijoittaminen

 • Palvelussuhteen ehdot
 • Vakinaiset ja määräaikaiset työntekijät
 • Tehtävien muutokset

4) Palkkausjärjestelmien kehittäminen ja palkkojen harmonisointi

 • Vanhan työnantajan toimenpiteet
 • Vaativuusarvioinnin koordinaatio
 • Harmonisaation suunnittelu
 • Kokonaispalkitsemisen kehittäminen

5) Palvelussuhteeseen liittyvät etuudet

 • Paikalliset virka- ja työehtosopimukset
 • Henkilöstöetuudet

6) Yhteistoiminta

 • Yt-menettely
 • Työsuojelun yhteistoiminta

Työmarkkinatutkimus

KT:n työmarkkinatutkimus tukee kunnissa ja kuntayhtymissä tehtävää valmistelua ja suunnittelua tuottamalla tilastoja tuleville työnantajayksiköille siirtyvästä kunnallisesta henkilöstöstä sekä kuntiin ja kuntayhtymiin jäävästä henkilöstöstä, palkoista ja työvoimakustannuksista.

Työmarkkinatutkimus seuraa tilastoin ja kyselyin muutoksen etenemistä ja toteuttamista.

Viestintä

Maakunta- ja sote-uudistuksen toteuttamiseen liittyvän lainsäädännön valmistelusta kerrotaan KT:n verkkosivuilla ja Kuntatyönantaja-lehdessä. Ohjeita ja neuvoja välitetään myös KT:n yleiskirjeillä sekä suoraan KT-yhteyshenkilöille. Tavoitteena on tarjota työvälineitä muutosjohtamiseen ja hyvään esimiestyöhön.

Kunta- ja maakuntatyönantajat KT

Hallituksen lakipaketissa uutena lakina ehdotetaan säädettäväksi laki kuntien ja maakuntien työnantajaedunvalvonnan järjestämisestä.

KT on lakipaketin voimaantulon jälkeen kuntien ja kuntayhtymien lisäksi myös maakuntasektorin valtakunnallinen työnantajaorganisaatio. Lain myötä KT:n hallinto ja päätöksentekomekanismi uudistuvat. Uudessa KT-laissa työ- ja virkaehtosopimuksia koskeva päätöksenteko eriytyy kolmeen jaostoon: kunta-, maakunta- ja yritysjaostoon.
 
Hallituksen esitykset sivut 144–149 koskevat lakia:

Hallituksen esitys eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi sekä niihin liittyviksi laeiksi (pdf) >

Yhteystiedot

Muutostuki palvelusp

KT:n muutostuki sote- ja maakuntauudistuksessa

Sähköposti:
muutostuki@kt.fi
Anne Hotti

Anne Hotti

johtava työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2324
Matkapuhelin:
+358 50 527 1092
Sähköposti:
Anne.Hotti@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Työmarkkinatutkimus
Mika Juutinen

Mika Juutinen

tutkimuspäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2131
Matkapuhelin:
+358 50 502 0300
Sähköposti:
Mika.Juutinen@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Työmarkkinatutkimus

Kirsi Korppi

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2579
Matkapuhelin:
+358 50 577 9914
Sähköposti:
Kirsi.Korppi@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Yleiset palvelussuhdeasiat

Iikka Niinimaa

työmarkkina-asiamies
Puhelin:
+358 9 771 2040
Matkapuhelin:
+358 45 180 7767
Sähköposti:
iikka.niinimaa@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen palvelussuhdeasiat
Henrika Nybondas-Kangas

Henrika Nybondas-Kangas

neuvottelupäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2100
Matkapuhelin:
+358 50 357 4233
Sähköposti:
Henrika.Nybondas-Kangas@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen palvelussuhdeasiat
Juho Ruskoaho

Juho Ruskoaho

työmarkkinatutkija
Puhelin:
+358 9 771 2021
Matkapuhelin:
+358 44 532 8467
Sähköposti:
Juho.Ruskoaho@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Työmarkkinatutkimus
Sirpa Sivonen

Sirpa Sivonen

kehittämispäällikkö
Puhelin:
+358 9 771 2365
Matkapuhelin:
+358 50 571 8001
Sähköposti:
Sirpa.Sivonen@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Henkilöstövoimavarojen kehittäminen

Mirja-Maija Tossavainen

johtava työmarkkinalakimies
Puhelin:
+358 9 771 2117
Matkapuhelin:
+358 50 527 6019
Sähköposti:
Mirja-Maija.Tossavainen@kt.fi
Organisaatio:
KT Kuntatyönantajat
Sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen palvelussuhdeasiat