På svenska
Uutinen

Työtaisteluissa menetettiin työpäiviä tavallista enemmän

Tilastokeskuksen mukaan toteutuneiden työtaisteluiden lukumäärä viime vuonna oli 99 ja työtaistelulla uhkaamisia oli 8. Työtaisteluihin osallisia työntekijöitä oli noin 161 000 ja menetettyjä työpäiviä kertyi noin 378 000.

suurennuslasi

Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2019 Suomessa käytiin 107 työtaistelua. Lukumäärässä on mukana myös työtaistelulla uhkaaminen. Työtaistelujen määrä laski edellisestä vuodesta, jolloin työtaisteluita oli 166. Vuonna 2018 uhkien lukumäärä oli huomattavasti suurempi eli 38 kappaletta ja tämä on myös suurin tilastoitu uhkien määrä. Työtaistelujen uhkia on tilastoitu vuodesta 2012 alkaen.

Työtaisteluista 67 prosenttia oli lakkoja ja lakonuhkia. Seuraavaksi yleisimmät työtaistelun muodot olivat saarto ja ylityökielto. Viime vuonna oli myös kolme toteutunutta työnantajapuolen julistamaa työsulkua. 

Työtaistelujen lukumäärä on 2000-luvulla ollut vuosittain alle 200. Poikkeuksena on vuosi 2005, jolloin käytiin suuret paperiteollisuuden työtaistelut ja vuoden lukumäärä nousi 365 työtaisteluun. 

Menetettyjen työpäivien määrä kasvoi, vaikka työtaistelujen lukumäärä laski

Vuonna 2019 työtaisteluihin osallistuneita työntekijöitä oli 161 289 ja menetettyjä työpäiviä 378 029. Menetettyjen työpäivien määrä kasvoi vuodesta 2018, vaikka työtaistelujen lukumäärä laski. Menetettyjä työpäiviä on ollut 2000-luvulla viime vuotta enemmän ainoastaan vuonna 2005, jolloin menetettyjä työpäiviä oli yhteensä 672 904. Osallisia työntekijöitä on taas ollut enemmän vain vuonna 2018.

Työtaisteluista 65 käytiin useamman kuin kahden kunnan alueella ja loput jakautuivat melko tasaisesti eri kuntiin. Työtaisteluja käytiin lukumääräisesti eniten vuoden loppupuolella, ja samaan ajanjaksoon kohdistui myös suurin osa työpäivämenetyksistä.

Työtaisteluista 43 prosenttia kohdistui teollisuuteen sekä 38 prosenttia kuljetuksen ja varastoinnin toimialalle, jolloin myös näillä toimialoilla työpäivämenetykset olivat suurimmat. Viime vuonna kaikista menetetyistä työpäivistä 61 prosenttia kohdistui teollisuuteen ja 36 prosenttia kuljetuksen ja varastoinnin toimialaan. Työtaisteluihin osallistuneista 88 prosenttia oli teollisuuden ja 10 prosenttia kuljetuksen ja varastoinnin toimialalla. Näiden alojen suurta osuutta työtaisteluista selittää joulukuun teknologiateollisuuden lakot sekä viime vuonna posti- ja logistiikka-alalla käydyt työtaistelutoimet.

Syynä oli useimmiten tukitoimenpide ja alan työehtosopimus 

Työtaistelujen yleisimmät syyt  olivat tukitoimenpide ja alan työehtosopimus. Viime vuonna liittokohtaisia työehtosopimusneuvotteluja käytiin monilla aloilla ja näiden aikana toteutettiin työtaistelutoimenpiteitä. Seuraavaksi yleisimmät syyt olivat työvoiman vähennys tai sen uhka ja työnjohto.

Työtaisteluiden syyt vuonna 2019
  Lukumäärä

Osalliset %

Menetetyt työpäivät %
Tukitoimenpide 38 5 9
Alan työehtosopimus 33 92 89
Työvoiman vähennys tai sen uhka 15 1 1
Työnjohto 11 1 1
Muu syy 4 0 0
Palkkaus 4 0 0
Työolosuhteet 2 0 0
Yhteensä 107 kpl 100 % 100%

Lähde: Tilastokeskus, Työtaistelujen syyt vuonna 2019

Muualla verkossa:

Tilastokeskuksen tiedote 8.5.2020: Työtaisteluissa menetettyjen työpäivien määrä oli 2000-luvun toiseksi suurin >