Uutinen

Sote-investointeja ja ulkoistuksia koskeva rajoituslaki voimassa 2025 saakka

Sote-investointeja ja ulkoistuksia koskevan ns. rajoituslain voimassaoloa on jatkettu vuoden 2025 loppuun asti. Laki koskee kuntien ja kuntayhtymien sote-palveluja. Lain tarkoituksena on turvata sosiaali- ja terveydenhuollon järjestäminen yhdenvertaisesti ja taloudellisesti.

Rajoituslaki edellyttää, että kunnat ja kuntayhtymät hakevat edelleen yli viiden miljoonan euron rakennusinvestointeihin poikkeusluvan sosiaali- ja terveysministeriöltä (STM).

Myös sote-palvelujen yhteistoiminta-alueita koskevan nk. Paras-puitelain velvoitteet jatkuvat vuoden 2023 loppuun. Paras-laki velvoittaa kuntia jatkamaan toimintaa soten yhteistoiminta-alueina, kun väestöpohja on vähintään noin 20 000 asukasta.

Aluehallintovirastot (AVI) ovat antaneet kunnille ja kuntayhtymille ohjeita lakeihin liittyen. Lisäksi STM on pyytänyt aluehallintovirastoja seuraamaan toimialueellaan kuntien ja kuntayhtymien toimintaa sekä valvomaan, että 1.1.2020 voimaan tulleen lain ehtoja noudatetaan

  • yksityisten palvelun tuottajien kanssa tehdyissä sopimuksissa
  • rakennusten ja toimitilojen vuokra- tai muuta käyttöoikeutta.

Muualla verkossa