På svenska
Uutinen

Kuntien sosiaali- ja terveystoiminnan kustannukset kasvoivat lähes miljardilla vuonna 2019

Tilastokeskuksen kuntataloustilastosta selviää, että kuntien käyttötalouden nettokustannusten kasvoivat kokonaisuudessaan ja kaikissa tehtäväkokonaisuuksissa vuonna 2019. Eniten kasvua oli sosiaali- ja terveystoiminnan sekä opetus- ja kulttuuritoiminnan nettokustannuksissa.

Vuonna 2019 kuntien käyttötalouden yhteenlasketut kustannukset olivat 45,4 miljardia euroa. Ne ne kasvoivat edeltävästä vuodesta 2,5 prosenttia. Käyttötalouden tuottoja kertyi kaikkiaan 12,5 miljardia euroa. Tämä oli 2,1 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2018.

Käyttötalouden nettokustannukset olivat siis 32,8 miljardia euroa ja kaikkien tehtäväkokonaisuuksien nettokustannukset muodostuivat edellisvuotta isommiksi. Nettomääräisten kustannusten kasvoivat vuodesta 2018 oli yhteensä 4,4 prosenttia.

Kuntayhtymien yhteenlasketut käyttötalouden bruttomääräiset kustannukset olivat puolestaan 18,3 miljardia euroa ja näitä vastaavat käyttötuotot 18,4 miljardia euroa. Bruttomääräisessä tarkastelussa käyttökustannukset kasvoivat vuoteen 2018 verrattuna 6,7 prosenttia eli 1,1 miljardia euroa ja käyttötuotot 6,5 prosenttia eli 1,1 miljardia euroa.

Kuntien ja kuntayhtymien suurimmat kustannukset syntyvät sosiaali- ja terveystoiminnasta

Kunnat kirjasivat aiempaan tapaan suurimman osan käyttötalouden nettomääräisistä kustannuksista sosiaali- ja terveystoimintaan. Ne muodostivat 58,6 prosenttia kuntien koko käyttötalouden nettokustannuksista. Sosiaali- ja terveystoimintaan kirjatut nettomääräiset kustannukset kasvoivat vuoden takaisesta 5,1 prosenttia 19,2 miljardiin euroon.

Erikoissairaanhoidon osuus oli suurin suhteessa koko sosiaali- ja terveystoiminnan nettomääräisiin kustannuksiin perusterveydenhuollon muodostaessa toiseksi suurimman osuuden. Erikoissairaanhoitoon käytettiin nettomääräisesti 7,2 miljardia euroa ja perusterveydenhuoltoon 3,4 miljardia euroa.

Opetus- ja kulttuuritoiminnan nettokustannukset kasvoivat puolestaan 4,0 prosenttia ja olivat täten 11,5 miljardin euron suuruiset.

Kuntayhtymien bruttokäyttökustannuksista suurin osa ohjautui myös sosiaali- ja terveystoimintaan. Niiden osuus koko käyttötalouden bruttokustannuksista oli 76,3 prosenttia. Bruttokustannukset kasvoivat 8,2 prosenttia vuodesta 2018 ja olivat yhteenlaskettuna 14,0 miljardia euroa. Sosiaali- ja terveystoiminnan bruttokäyttötuotot kasvoivat kaikkiaan 8,5 prosenttia ja olivat niin ikään yhteensä 14,0 miljardia euroa.

Tilastokeskus kerää kuntataloustilastoa varten tietoja kaikilta Suomen 311 kunnalta ja kaikilta 139 kuntayhtymältä.

Muualla verkossa