Suomeksi
Nyhet

Kommunernas kostnader för social- och hälsovård ökade med närmare en miljard euro år 2019 

Enligt Statistikcentralens kommunekonomistatistik ökade kommunernas nettokostnader för driftsekonomin över lag och inom alla uppgiftsområden år 2019. Mest ökade nettokostnaderna för social- och hälsovården samt undervisning och kultur.

År 2019 var kommunsektorns kostnader för driftsekonomin sammanlagt cirka 45,4 miljarder euro. Ökningen från föregående år var 2,5 procent. Intäkterna inom driftsekonomin var totalt 12,5 miljarder euro, dvs. 2,1 procent mindre än år 2018.

Nettokostnaderna för driftsekonomin var alltså 32,8 miljarder euro och alla uppgiftsområdenas nettokostnader blev större än året innan. Nettokostnaderna ökade under 2018 sammanlagt med 4,4 procent.

Samkommunernas sammanlagda driftskostnader var 18,3 miljarder euro brutto och de motsvarande driftsintäkterna var 18,4 miljarder euro. En granskning av bruttobeloppen visar att driftskostnaderna ökade med 6,7 procent jämfört mer 2018, det vill säga 1,1 miljarder euro, och driftsintäkterna med 6,5 procent, eller 1,1 miljarder euro.

Kommunernas och samkommunernas största kostnader uppkommer inom social- och hälsovården

Kommunerna redovisade som vanligt den största delen av nettokostnaderna för driftsekonomin på social- och hälsovårdens konto. Den står för 58,6 procent av kommunernas totala nettokostnader för driftsekonomin. Social- och hälsovårdens nettokostnader ökade med 5,1 procent från föregående år och uppgick till 19,2 miljarder euro.

Den specialiserade sjukvårdens andel var störst i förhållande till social- och hälsovårdens nettokostnader medan primärvårdens andel var den näst största. För specialiserad sjukvård användes 7,2 miljarder euro netto och för primärvården 3,4 miljarder.

Nettokostnaderna inom undervisning och kultur ökade i sin tur med 4,0 procent och uppgick därmed till 11,5 miljarder euro.

Den största delen av samkommunernas bruttodriftskostnader uppkom också inom social- och hälsovården. Deras andel av de totala bruttokostnaderna var 76,3 procent. Bruttokostnaderna ökade med 8,2 procent från år 2018 och uppgick till totalt 14,0 miljarder euro. Driftsintäkterna för social- och hälsovården ökade med totalt 8,5 procent brutto och uppgick också till totalt 14,0 miljarder euro.

För kommunekonomistatistiken samlar Statistikcentralen in uppgifter från alla 311 kommuner och alla 139 samkommuner.
Mer på webben

Mer på webben