På svenska
Uutinen

Lisätalousarviosta tukea kunnille kahdessa vaiheessa

Hallitus päätti keskiviikkona antaa kuntien talouden tukemiseksi vähintään miljardi euroa. Kuntia tuetaan kahdessa vaiheessa. Ensin kunnille kompensoidaan veronmaksun lykkääntymisestä arvioidut menetykset ja toisessa vaiheessa toteutetaan useita suoria tukitoimia.

Aluksi kuntien vuoden 2020 kunnallis-, yhteisö-, ja kiinteistöverotulojen menetyksiä korvataan 547 miljoonalla eurolla.

Kuntien määrärahoja vähennetään vastaavasti vuonna 2021. Toimella tasoitetaan kuntien verotulojen kertymistä verotuksen väliaikaisen maksujärjestelyn aikana.

Sairaanhoitopiireille korvataan koronakriisin aiheuttamat kustannukset

Toisessa vaiheessa valtio korvaa suoraan sairaanhoitopiireille koronakriisin aiheuttamat lisäkustannukset valtionavustuksella sekä korottaa harkinnanvaraista valtionosuutta, kuntien yhteisöveron jako-osuutta ja peruspalvelujen valtionosuutta määräajaksi 2020.

Toinen vaihe toteutetaan vuoden 2020 kolmannessa lisätalousarvioesityksessä toukokuussa.

Tulevan tukipaketin koko on vähintään miljardi euroa.

Koronakriisin kustannuksia kunnille vaikea arvioida

Kaikkiaan koronakriisin vaikutukset kuntien talouteen riippuvat epidemian laajuudesta ja kestosta. Arviot vaikutuksista tarkentuvat vuoden kuluessa, minkä vuoksi kuntien tukia ja tukemiseen liittyvää päätöksentekoa vaiheistetaan. Seurannasta ja valmistelusta vastaa valtiovarainministeriö.

Kunnille nyt luvattu tuki sisältyy noin 4,1 miljardin euron suuruiseen lisätalousarvioon, jolla pyritään lieventämään koronaepidemian taloudellisia ja muita vahingollisia vaikutuksia.

Lisätalousarviossa osoitetaan rahaa myös ihmisten terveyteen, viranomaisten resursseihin, yksityisten yritysten tukemiseen, maaseudun yritystoimintaan sekä kulttuuriin ja liikuntaan.

Kriisin kustannukset terveydenhuollolle korvataan täysimääräisesti, suojavarusteiden hankintaan lisämääräraha

Hallitus korvaa koronakriisin terveydenhuollolle ja viranomaisille aiheuttamat kustannukset täysimääräisesti. Suojavarusteiden, laitteiden ja lääkkeiden hankintaan Huoltovarmuuskeskuksen kautta osoitetaan 600 miljoonan euron lisämääräraha.

Keskiviikkona selvisi, että Suomi ottaa kaksinumeroisen miljardimäärän lainaa lyhyessä ajassa. Hallitus valmistelee talouden nopeaa elpymistä tukevia toimenpiteitä kriisistä selviytymiseksi toukokuussa annettavalla lisätalousarviolla.

Myös ihmisten toimeentulo turvataan

Tuoreilla päätöksillä turvataan myös ihmisten toimeentuloa.

Epidemian vuoksi palkatta töistä poissa oleva vanhempi voi hakea väliaikaista tukea. Uusi etuus on vähimmäismääräisen vanhempainpäivärahan (723,5 euroa kuukaudessa) suuruinen ja siihen varataan 94 miljoonaa euroa.

Valtion osuuteen työttömyysetuuksien ansioturvasta ja vuorottelukorvauksesta sekä työttömyysetuuksien perusturvasta ehdotetaan yhteensä noin 1,1 mrd. euron lisäystä. Lisäyksestä 794 miljoonaa euroa aiheutuu työttömyyden ja lomautusten lisääntymisestä. Työttömyyskassojen toimintaa tuetaan 20 miljoonalla eurolla etuuksien käsittelyn sujuvoittamiseksi.

Muualla verkossa