Uutinen

Ennakolliset tilinpäätöstiedot osoittavat kuntatalouden heikentymisen

Kuntataloustilaston ennakolliset tilinpäätöstiedot vahvistavat Tilastokeskuksen alkuvuodesta julkistaman arvion kuntatalouden heikentymisestä vuonna 2019.

Kuvassa kolikkopinoja.

Heikentyminen perustui suurimmaksi osaksi toimintakulujen kasvuun, jota verotuloista sekä valtionosuuksista koostuvan verorahoituksen kasvu ei kuitenkaan pystynyt kattamaan. Tämän seurauksena vuosikate oli 327 miljoonaa euroa heikompi edellisvuoden toteutuneisiin tilinpäätöstietoihin verrattuna.

Tilastokeskus keräsi kuntataloustilastoa varten ennakollisia tilinpäätöstietoja kaikilta Suomen 311 kunnalta ja 139 kuntayhtymältä.

Bruttokansantuote supistui 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan bruttokansantuotteen volyymi pieneni tammi-maaliskuussa 0,9 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna. Vuoden 2019 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna bruttokansantuote pieneni 1,1 prosenttia.
 

Muualla verkossa: