På svenska
Tiedote

Kunta-alan neuvottelijat pyytävät valtakunnansovittelijaa kutsumaan osapuolet sovitteluun

Kunta-alan neuvotteluosapuolet ovat käyneet tammikuusta lähtien tiiviitä neuvotteluja uusista työ- ja virkaehtosopimuksista ja kunnallisesta pääsopimuksesta.

Neuvotteluiden ja yhteiskunnallisen tilanteen haasteellisuuden vuoksi osapuolet katsovat, että valtakunnansovittelija voi edesauttaa ratkaisun syntymistä.

Tästä syystä KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt yhdessä pyytävät valtakunnansovittelijaa kutsumaan osapuolet sovitteluun. 


KT Kuntatyönantajat
työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, puh. 040 547 7710 

Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry 
pj. Olli Luukkainen, puh. 0500 652 872 

Julkisen alan unioni JAU ry 
pj. Päivi Niemi-Laine, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, puh. 040 702 4772
pj. Maija Pihlajamäki, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty, puuh. 0400 537 756 

Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö SOTE ry 
pj. Silja Paavola, Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer, puh. 050 527 5085
pj. Millariikka Rytkönen, Tehy, puh. 040 82 100 28