Suomeksi
Pressmeddelande

Kommunsektorns förhandlare ber riksförlikningsmannen kalla parterna till medling

Förhandlingsparterna inom kommunsektorn har sedan januari fört intensiva förhandlingar om nya kollektivavtal och om det kommunala huvudavtalet.

Eftersom förhandlingarna och den samhälleliga situationen är utmanande anser parterna att riksförlikningsmannen kan bidra till en uppgörelse.

KT och de kommunala huvudavtalsorganisationerna ber därför riksförlikningsmannen kalla parterna till medling.

KT Kommunarbetsgivarna
arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen, tfn 040 547 7710

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf
ordf. Olli Luukkainen, tfn 0500 652 872

Offentliga sektorns union JAU rf
ordf. Päivi Niemi-Laine, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL, tfn 040 702 4772
ordf. Maija Pihlajamäki, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, tfn 0400 537 756

Social - och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf  
ordf. Silja Paavola, Finlands närvårdar- och primärskötarförbund Super, tfn 050 527 5085
ordf. Millariikka Rytkönen, Tehy, tfn 040 82 100 28