På svenska
Uutinen

Kunnille korvausta verotulojen väliaikaisesta pienentymisestä

Hallitus esittää eduskunnalle, että kunnille korvataan koronatilanteesta aiheutuva verotulojen viivästyminen täysimääräisenä tänä vuonna. Ratkaisu on kustannusneutraali, sillä vastaava summa vähennetään kuntien valtionosuuksista vuonna 2021.

Kuntien verotulojen arvioidaan vähentyvän väliaikaisesti yhteensä 547 miljoonalla eurolla. Summasta kunnallisveroa on 422 miljoonaa euroa, yhteisöveroa 45 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroa 80 miljoonaa euroa. 

Kuntaliitto on aiemmin arvioinut, että koronaepidemia heikentää kuntien taloutta tänä vuonna vähintään 1,5 miljardilla eurolla. Suomen 24 suurimman kaupungin talousjohtajat puolestaan arvioivat, että koronavirusepidemian takia kaupunkien ja kuntien kunnallis- ja yhteisöverotulot romahtavat yli 700 miljoonaa euroa. Sote-menojen kasvu heikentää kuntataloutta vähintään 400 miljoonaa euroa. Maksu- ja myyntituottojen pieneneminen vie kunnilta noin 200 miljoonaa euroa. Lisäksi muut talousvaikutukset, esimerkiksi pelastustoimen kustannusten kasvu, heikentävät kuntataloutta yli sata miljoonaa euroa.

Kuntaliitto pitää välttämättömänä, että maan hallitukselta tarvitaan kuntatalouden turvaamiseksi konkreettiset ja uskottavat esitykset kuntatalouden tukipaketin euromäärästä, toimenpiteistä, rahoituskanavista ja aikataulusta, jotta palvelut pystytään varmuudella turvaamaan myös epidemian mahdollisesti pidentyessä ja laajentuessa.

Hallitus ehdottaa, että kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia muutetaan. Korvaus maksettaisiin määräaikaisena korvauksena samassa suhteessa, kuin kunnille jaetaan vuonna 2020 kunnallisveroja, yhteisöveroa ja kiinteistöveroa. 

Lisäksi kunnat saisivat verojen maksujärjestelyihin liittyvän viivästyskoron, joka tilitetään kunnille verolainsäädännön mukaisesti. Viivästyskoron arvioitu määrä on kunnallisveron osalta 20 miljoonaa euroa, yhteisöveron osalta 2 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron osalta 3 miljoonaa euroa.

Koska kunnat saavat verotulot ja viivästyskorot verohallinnon kautta myöhemmin, vastaavat summat vähennettäisiin vuoden 2021 valtionavusta. 

Verotulot viivästyvät, kun Verohallinto keventää yritysten verojen maksujärjestelyjen ehtoja ja maksujärjestelyyn kuuluvien verojen viivästyskorkoa alennetaan.

Muutosten on määrä tulla voimaan mahdollisimman pian.

Muualla verkossa: