På svenska
Tiedote

KT:n valtuuskunta tuomitsee Tehyn ja Superin toimet

KT:n valtuuskunta pitää Tehyn ja Superin useisiin sairaanhoitopiireihin kohdistamia työtaistelutoimia täysin sopimattomina ja häikäilemättöminä.

Vaikka kunta-alalle on juuri saatu aikaan työrauha ja uudet virka- ja työehtosopimukset pitkien ja vaikeiden neuvottelujen jälkeen, Tehyn ja Superin neuvottelujärjestö Sote ry on asettanut ylityö- ja vuoronvaihtokiellon yhdeksään sairaanhoitopiiriin.

Toiminta rapauttaa vakavasti kunta-alan sopimisen kulttuuria.

Sote ry:n sairaanhoitopiireihin kohdistamat työtaistelutoimet eivät ole missään järkevässä suhteessa kiistelyn varsinaiseen syyhyn. Kiistan ytimessä on kuntien ja kuntayhtymien omistamia yhtiöitä edustavaan Avaintyönantajat Avainta ry:hyn kuuluvan osuuskunnan sopimusoikeuksia koskeva erimielisyys. Kuvaavaa tilanteelle on, että osuuskunnan yhtiön palveluksessa ei ole tällä hetkellä yhtään hoitajaa.

Sote ry:n järjestöpolitiikka ja painostustoimet ovat useita kuukausia kovassa paineessa olleille terveysalan työnantajille täysin kohtuuttomia. Tehy ja Super pyrkivät painostustoimillaan heikentämään kuntalaisten palvelujen tuottamista ja vaikeuttamaan sairaanhoitopiirien toiminnan palauttamista koronan jälkeiseen aikaan muutenkin haasteellisella kesälomakaudella.

Valtuuskunta vaatii työrauhan palauttamista

– Tehy ja Super murentavat toimillaan uskottavuutensa neuvottelu- ja sopijaosapuolena, toteaa KT:n valtuuskunnan puheenjohtaja Kirsi-Marja Lievonen.

Koronakriisin akuutissa vaiheessa terveysalan palvelutoimintaa on jouduttu voimakkaasti supistamaan. Leikkaus- ja muut hoitojonot ovat kasvaneet huolestuttavasti.

Koskaan aiemmin kunta-alan työmarkkinahistoriassa ei toisen sopimusalan kiistoja ja painostustoimia ole Sote ry:n toimien tapaan kohdistettu työrauhan aikana kuntatyönantajiin.

– Kuntatyönantaja ei nykyisellään voi olla enää varma siitä, saako työ- ja virkaehtosopimuksilla työrauhaa. Suomalainen työrauhajärjestelmä kaipaa pikaista korjausta, korostaa työmarkkinajohtaja Markku Jalonen.

KT:n valtuuskunta vaatii ylityö- ja vuorovaihtokieltojen lopettamista välittömästi.

Lisätietoja:

valtuuskunnan puheenjohtaja Kirsi-Marja-Lievonen, puh. 040 570 5593
työmarkkinajohtaja Markku Jalonen, puh. 040 547 7710

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT