Suomeksi
Pressmeddelande

KT:s delegation fördömer Tehys och Supers stridsåtgärder

KT:s delegation anser att de stridsåtgärder som Tehy och Super riktat mot flera sjukvårdsdistrikt är fullständigt olämpliga och hänsynslösa.

Trots att man alldeles nyligen har nått arbetsfred inom kommunsektorn och åstadkommit nya kollektivavtal efter långa och svåra förhandlingar, har Tehy och Supers förhandlingsorganisation Sote rf infört förbud mot övertidsarbete och byte av arbetsskift i nio sjukvårdsdistrikt.

Dessa åtgärder undergräver allvarligt avtalskulturen inom kommunsektorn.

De stridsåtgärder som Sote rf vidtagit i sjukvårdsdistrikten står inte i något rimligt förhållande till den egentliga orsaken till konflikten. Kärnan i tvisten utgörs av meningsskiljaktigheter om avtalsrättigheterna för ett andelslag som hör till Avainta Arbetsgivarna rf, som företräder de bolag som ägs av kommuner och samkommuner. Det är beskrivande för situationen att det för närvarande inte finns en enda vårdare anställd av andelslagets bolag.

Sote rf:s organisationspolitik och påtryckningsåtgärder är helt orimliga för arbetsgivarna inom hälso- och sjukvården, som under flera månader har varit under hårt tryck. Genom påtryckningsåtgärderna försöker Tehy och Super försämra produktionen av tjänster för kommuninvånarna och göra det svårare att återställa verksamheten vid sjukvårdsdistrikten efter corona, under den också annars utmanande sommarsemesterperioden.

Delegationen kräver att arbetsfreden återställs

– Genom sina åtgärder undergräver Tehy och Super sin trovärdighet som förhandlings- och avtalspart, säger Kirsi-Marja Lievonen, ordförande för KT:s delegation.

I det akuta skedet av coronakrisen har man varit tvungen att kraftigt minska serviceverksamheten inom vårdsektorn. Köerna till operationer och övrig vård har ökat oroväckande.

Aldrig tidigare i kommunsektorns arbetsmarknadshistoria har konflikter och påtryckningsåtgärder inom ett avtalsområde riktats mot kommunala arbetsgivare under arbetsfred, såsom Sote ry:s åtgärder.

– Kommunarbetsgivarna kan i nuläget inte längre vara säkra på om kollektivavtalen ger arbetsfred. Det finländska systemet med arbetsfred behöver korrigeras snabbt, betonar arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen.

KT:s delegation kräver att förbudet mot övertidsarbete och byte av arbetsskift upphör omedelbart.

Närmare upplysningar:

Kirsi-Marja Lievonen, ordförande för delegationen, tfn 040 570 5593
Markku Jalonen, arbetsmarknadsdirektör, tfn 040 547 7710

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT