På svenska
Uutinen

KT ja kunta-alan pääsopijajärjestöt aloittivat neuvottelut uusista virka- ja työehtosopimuksista

Nykyiset virka- ja työsopimukset ovat voimassa maaliskuun loppuun saakka. Neuvottelut käydään erittäin vaikeassa taloustilanteessa.

Pääneuvotteluryhmät aloitti neuvottelut kunta-alan sopimuksista 14. tammikuuta.

Neuvottelut kunta-alan uusista virka- ja työehtosopimuksista alkoivat pääneuvotteluryhmässä tiistaina 14. tammikuuta. Manner-Suomen kuntia ja kuntayhtymiä työnantajina edustavan KT:n kanssa sopimuksista neuvottelevat kunta-alan henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt. Ne ovat Julkisen alan unioni JAU, kunta-alan koulutettua hoitohenkilöstöä edustava KoHo sekä Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO.

Kunta-alan sopimukset koskevat noin 421 000 kuntatyöntekijää, ja niissä sovitaan palkoista, työajoista ja muista palvelussuhteen ehdoista. Niillä turvataan myös työrauha kuntien ja kuntayhtymien työpaikoille sopimuskaudeksi.

Neuvottelut alkavat erittäin vaikeassa tilanteessa, jossa kuntatalous mutta myös koko julkinen talous ovat heikkenemässä. KT on vaatinut, että palkankorotukset mitoitetaan kuntien ja kuntayhtymien palkanmaksukyvyn mukaan.