Suomeksi
Nyhet

KT och kommunsektorns huvudavtalsorganisationer inledde förhandlingar om de nya kollektivavtalen

De nuvarande kollektivavtalen är i kraft till slutet av mars. Förhandlingarna förs i en mycket kärv ekonomisk situation.

Pääneuvotteluryhmät aloitti neuvottelut kunta-alan sopimuksista 14. tammikuuta.

Förhandlingarna om de nya kommunala kollektivavtalen inleddes i huvudförhandlingsgruppen tisdagen den 14 januari. Avtalsförhandlingarna förs mellan KT, som representerar kommunarbetsgivarna i kommunerna och samkommunerna på fastlandet, och huvudavtalsorganisationerna, som representerar de kommunalt anställda. Huvudavtalsorganisationerna är Offentliga sektorns union JAU, Kommunsektorns utbildade vårdpersonal KoHo och Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU.

De kommunala avtalen gäller cirka 421 000 kommunalt anställda och vid förhandlingarna avtalas om löner, arbetstider och andra anställningsvillkor. Genom avtalen tryggas också arbetsfreden i kommunerna och samkommunerna under den tid avtalen gäller.

Förhandlingarna inleds i en mycket svår situation där inte bara den kommunala ekonomin utan också hela den offentliga ekonomin håller på att försvagas. KT har krävt att löneförhöjningarna dimensioneras så att de står i proportion till kommunernas och samkommunernas förmåga att betala löner.