På svenska
Tiedote

Kaikki voimat keskitettävä kunta-alan neuvottelutuloksen aikaansaamiseen

Neuvotteluja kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksista on jatkettava mahdollisimman tehokkaasti ja nopeasti. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila edellyttää, että kaikki osapuolet tuntevat vastuunsa työrauhan ja kunta-alan työmarkkinatoiminnan häiriöttömyyden säilyttämiseksi.

Sopimusneuvottelut on hoidettava pikaisesti työrauhan tuvaamiseksi. Kuva: pauliina Sievänen.

KT:n tavoitteena on saada pikaisesti neuvottelutulos kunta-alan työ- ja virkaehtosopimuksista. Alan sopimukset päättyvät maaliskuun lopussa. Neuvottelutuloksen syntyminen ennen sitä on erittäin tärkeää yhteiskunnan kokonaisedun kannalta.

Koronakriisi on poikkeuksellinen

Koronakriisi heikentää entisestään jo historiallisen huonoa kuntatalouden tilannetta ja kuntien palkanmaksuvaraa. Samaan aikaan terveydenhuollon kustannukset lisääntyvät. Tässä poikkeuksellisessa tilanteessa korostuvat työrauha ja palveluiden häiriötön toiminta. Yhteiskunta tarvitsee välttämättä koko kunta-alan henkilöstön täysimääräistä työpanosta.

Kaikki voimat on keskitettävä neuvotteluratkaisun aikaansaamiseen. Liian suuret ja hajottavat vaatimukset uhkaavat suomalaisten hyvinvointia ja elintärkeitä palveluita. Nykyinen sopimusjärjestelmä mahdollistaa palveluiden tuottamisen myös kriisioloissa.

Työrauha turvaa kansalaisten terveyttä

Pikaisesti saavutettava neuvottelutulos toisi kunta-alalle työrauhan ja antaisi mahdollisuuden keskittyä epidemian hidastamiseen. Nopea ratkaisu helpottaisi sekä kuntien toimintaedellytyksiä että auttaisi kunta-alan henkilöstöä jaksamaan työssä.

Koronaviruksen aiheuttaman kriisi luo tarvetta yhteistyölle ja jälleenrakentamiselle. Kunnilla on tehtäviä, jotka on hoidettava myös valmiuslain voimassaolon aikana. Vastuu onnistumisesta on yhteinen.

Markku Jalonen

toimitusjohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2500
Matkapuhelin:
+358 40 547 7710
Sähköposti:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT