Suomeksi
Pressmeddelande

Alla krafter bör koncentreras till att uppnå ett förhandlingsresultat för kommunsektorn

Förhandlingarna om de kommunala kollektivavtalen måste fortsätta så effektivt och snabbt som möjligt. Undantagstillståndet till följd av coronaviruset kräver att alla parter känner ansvar för att bevara arbetsfreden och en störningsfri arbetsmarknad i kommunsektorn.

Sopimusneuvottelut on hoidettava pikaisesti työrauhan tuvaamiseksi. Kuva: pauliina Sievänen.

KT har som mål att snabbt få till stånd ett förhandlingsresultat om de kommunala kollektivavtalen, som går ut i slutet av mars. Med tanke på samhället som helhet är det mycket viktigt att få till stånd ett förhandlingsresultat innan avtalet går ut.

Coronakrisen är exceptionell

Coronakrisen försämrar den redan synnerligen svaga kommunekonomin och kommunernas lönebetalningsmarginal. Samtidigt ökar kostnaderna för hälso- och sjukvården. I denna exceptionella situation är arbetsfred och störningsfri service viktigare än någonsin. Samhället behöver ovillkorligen en fullskalig arbetsinsats av hela den kommunala personalen.

Alla krafter bör koncentreras till att uppnå ett förhandlingsresultat. Alltför stora och splittrande krav hotar finländarnas välfärd och livsviktiga tjänster. Det nuvarande avtalssystemet gör det möjligt att producera tjänster också under krisförhållanden.

Arbetsfred tryggar medborgarnas hälsa

Ett snabbt förhandlingsresultat skulle innebära arbetsfred och ge kommunsektorn möjlighet att koncentrera sig på att bromsa epidemin. En snabb lösning skulle både förbättra kommunernas verksamhetsförutsättningar och hjälpa den kommunala personalen att orka arbeta.

Krisen till följd av coronaviruset skapar ett behov av samarbete och återuppbyggnad. Kommunerna har uppgifter som måste skötas också medan beredskapslagen gäller. Vi har ett gemensamt ansvar för att klara utmaningarna.

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT