På svenska
Uutinen

Neuvottelut ja tiivis edunvalvonta leimasivat KT:n vuotta 2018

Juuri julkaistu vuosikertomuksemme kertoo, miten KT hoiti kuntatyönantajien edunvalvontaa vuonna 2018. Sopimusneuvotteluissa saavutettiin neuvottelutulos helmikuussa. Lisäksi vaikutimme yli sadassa työryhmässä.

KT:n vuosikertomus on julkaistu verkossa. Kertomus julkaistaan sähköisessä muodossa nyt toista kertaa ja siinä on haluttu tarkastella KT:n toimintaa sen vaikuttavuuden kautta.

Tärkeimpiä edunvalvonnan teemoja tarkastellaan viiden katsauksen kautta. Lisäksi työmarkkinajohtaja Markku Jalonen esittää yhteenvedon työmarkkinavuodesta 2018 videolla.

Työmarkkinajohtaja Markku Jalosen katsaus vuoteen 2018

Uudet virka- ja työehtosopimukset kunta-alalle 2018

Kunta-alan virka- ja työehtosopimuksista saavutettiin neuvottelutulos 8. helmikuuta. Neuvottelut uusista kunta-alan sopimuksista käytiin liittokohtaisina. Sopimuksilla turvattiin työrauha ja vältettiin työtaistelut, joiden uhka oli jo selvästi kasvanut.

Sopimuksiin sisältyy paikallinen järjestelyerä sekä poikkeuksellisen paljon muun muassa työaikoihin liittyviä tekstimuutoksia. Ammatillisessa opetuksessa otettiin käyttöön vuosityöaikajärjestelmä.

Edunvalvontaa ja monipuolisia palveluja kuntatyönantajille

KT oli mukana vuoden aikana ajamassa kuntatyönantajien etua työmarkkinakeskusjärjestönä yli sadassa kaksi- ja kolmikantaisessa työryhmässä ja organisaatiossa.

KT:n pitkäaikainen tavoite yhdistää julkisen ja yksityisen sektorin eläkejärjestelmät eteni. Myös KT:n tavoite työllisyyden parantamisesta toteutui, sillä vuoden 2018 aikana Suomen työllisyysaste parani merkittävästi ja työttömyydestä aiheutuvat menot pienenivät.

Vastasimme vuoden aikana noin 8 000 kuntatyönantajien edunvalvontaa koskevaan sähköpostiin. Lisäksi koulutimme tuhansia työnantajien edustajia ja esimiehiä ja kehitimme henkilöstöjohtamista ja työelämää verkostoissamme.

Siirry vuosikertomuksen sivuille ja tutustu työmarkkinavuoteen 2018 >