Suomeksi
Nyhet

Förhandlingar och intensiv intressebevakning präglade KT:s år 2018

KT:s färska årsberättelse redogör för hur vi skött de kommunala arbetsgivarnas intressebevakning år 2018. I avtalsförhandlingarna uppnåddes ett förhandlingsresultat i februari. Därtill utövade vi inflytande i mer än hundra arbetsgrupper.

KT:s årsberättelse finns på webben. Årsberättelsen publiceras elektroniskt för andra året i rad och den redogör för KT:s verksamhet utgående från uppnådda effekter.

De viktigaste temaområdena inom intressebevakningen behandlas utgående från fem översikter. Därtill presenterar arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen ett sammandrag av arbetsmarknadsåret 2018 i en finskspråkig video.

Nya kommunala kollektivavtal 2018

Den 8 februari uppnåddes ett förhandlingsresultat om de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen. Förhandlingarna om de nya kommunala kollektivavtalen fördes förbundsvis. Genom förhandlingarna tryggades arbetsfreden och man lyckades undvika hotande arbetskonflikter.

Avtalen innehåller en lokal justeringspott och osedvanligt många textändringar, bland annat om arbetstider. I yrkesutbildningen infördes systemet med årsarbetstid.

Intressebevakning och mångsidig service för kommunala arbetsgivare

Under året bevakade KT som central arbetsmarknadsorganisation de kommunala arbetsgivarnas intresse i mer än hundra två- och trepartsarbetsgrupper och organisationer.
KT:s långsiktiga mål att slå ihop pensionssystemen för offentliga och privata sektorn framskred.

KT:s mål gällande förbättring av sysselsättningen uppnåddes också, i och med att Finlands sysselsättningsgrad förbättrades betydligt och utgifterna för arbetslösheten minskade under 2018. Under året besvarade vi cirka 8 000 intressebevakningsfrågor per e-post. Därtill utbildade vi tusentals arbetsgivarrepresentanter och chefer samt utvecklade personalledningen och arbetslivet via våra nätverk.

Bekanta dig med KT:s intressebevakning år 2018 via vår elektroniska årsberättelse >