Uutinen

Työvoiman saatavuuden parantaminen vaatii yhteistyötä ja toimenpiteitä

KT Kuntatyönantajien työmarkkinatutkija Juho Ruskoaho on sote-alan henkilöstöä koskevien tietojen erityisasiantuntija. Hän edustaa sote-työnantajia kansallisen sote-valmistelun henkilöstöjaostossa ja useissa muissa työryhmissä.

Työvoiman saatavuushaasteet ovat kasvaneet erityisesti sote-alalla, mistä tämä johtuu?

 Väestö ikääntyy ja palveluntarve lisääntyy. Myös eläköityminen kiihtyy ja hallitusohjelman kirjaukset esim. hoitotakuusta ja erilaisista henkilöstömitoituksista aiheuttavat lisätarvetta työvoimalle.

Millainen työvoiman saatavuusongelma siis tällä hetkellä on?

Ongelmat eivät ole pelkästään alueellisia, vaan myös pääkaupunkiseudulla ja isoissa keskuksissa on työvoimapulaa tiettyjen ammattinimikkeiden kohdalla. Syyt voivat toki eri puolilla maata olla erilaisia, eroavathan väestörakenteet ja sitä kautta myös työvoimatarpeet voimakkaasti. Myös henkilöstön ikärakenteet eroavat työnantajien välillä, eläköitymisen aiheuttama työvoimapula voi olla siten hyvinkin erilaista. Siksi tilanteen tiedostaminen ja ennakointi on hyvin tärkeää.

Mitä asialle pitäisi tehdä?

Palveluiden järjestämisen suhteen tarkoituksenmukaista on tietenkin, että oikea ammattilainen on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tuottavuus- ja kehitystyötä työpaikoilla ollaan tehty tähänkin asti ja sitä pitää edelleen jatkaa aina paremmin.

  Päätöksenteon ja johtamisen pitää perustua tietoon. Välttämätön ratkaisu on koulutusmäärien nosto tulevaisuuden kasvavaan tarpeeseen vastaamiseksi ja nykyisen työvoimapulan poistamiseksi. Pitkällä aikavälillä ilman koulutusmäärien nostoa työvoimapula syvenee entisestään.

Mitä tämä koulutusmäärien nosto tarkoittaa?

Hyvä koulutuspolitiikka on sellaista, joka katsoo tulevaisuuteen. Nykyiseen työvoimapulaan ja saatavuushaasteisiin pitää vastata koulutusta lisäämällä eikä ihmeitä odottelemalla. Kasvava kysyntä tietyillä sote-ammattialoilla ja ennusteet tulevasta työvoimatarpeesta pitää tunnistaa. Koulutusmääriä pitää lisätä nyt, kun koulutukseen tulevien ikäluokkien koko on vielä verrattain suuri.

Mitä muita keinoja työvoiman saatavuuden parantamiseen olisi käytettävissä?

Esimerkiksi hoiva-avustajien koulutuksen vakiinnuttaminen olisi yksi keino. Erilaiset lisä-, täydennys- ja muuntokoulutukset pitää saada toimimaan jouhevasti. Kyllä kelpoisuusehtojakin pitää tarkastella ja työnjakoa kehittää edelleen niin, että kokonaisuus huomioiden kukin ammattiryhmä hoitaisi mahdollisimman paljon niitä tehtäviä, joiden erityisosaamista heillä on. Joidenkin koulutusalojen keskeytysmäärät ovat korkeita ja ylipäänsä koulutusputken sujuvuudesta pitää huolehtia.

Sote-alan henkilöstön pysyvyys kunta-alalla on kuitenkin edelleen erittäin hyvää!