På svenska
Uutinen

Palkansaajien ostovoima kasvaa kuluvana vuonna

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan 25.6. julkaiseman palkanmuodostuksen seurantaraportin mukaan palkansaajien yhteenlaskettu ostovoima kasvaa tänä vuonna 2,4 prosenttia.

kolikkoja rivissä

Ostovoiman kasvun odotetaan hidastuvan 1,5 prosenttiin vuonna 2020 muun muassa inflaation nopeutuessa ja palkansaajien sosiaaliturvamaksujen nousun vuoksi. Vuonna 2021 ostovoiman kasvua odotetaan olevan jälleen kaksi prosenttia. Kansantalouden palkansaajien yhteenlasketun ostovoiman kehitys määräytyy ansiotason, työllisyyden, inflaation, verotuksen ja tulonsiirtojen perusteella.

Työllisyyden paraneminen lisää palkkasumman ja ostovoiman kasvua

Koko talouden palkkasumma kasvaa 3,8 prosenttia tänä ja ensi vuonna, mutta kasvu hidastuu jälleen hieman vuonna 2021. Kun työllisyyden kasvu hidastuu, sen merkitys ostovoiman kasvulle vähenee huomattavasti vuosiin 2017 ja 2018 verrattuna.

Vahva talouskasvu ja voimistunut työvoiman kysyntä nostivat vuonna 2018 työssä olevien määrän 2,7 prosenttia korkeammaksi kuin vuotta aiemmin. Työllisyysaste nousi 71,7 prosenttiin.

Vuoden 2019 ensimmäisellä neljänneksellä sekä bruttokansantuotteen että työllisyyden kasvu on kuitenkin hidastunut. Koko vuoden 2019 työllisyysasteen ennakoidaan nousevan 72,6 prosenttiin ja edelleen 73,5 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä työikäisen väestön vähentyessä. Työvoimakustannusten nousun kiihtyessä työttömyysasteen lasku pysähtyy kuuden prosentin tuntumaan vuonna 2021.

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan palkanmuodostuksen seurantaraportissa selvitetään ansioiden, hintojen ja ostovoiman sekä kilpailukyvyn kehitystä ja kehitysnäkymiä. Arviossa hyödynnetään valtiovarainministeriön kansantalousosaston taloudellisen katsauksen 17.6.2019 suhdanne-ennustetta. Ennuste ei ota huomioon nykyisessä hallitusohjelmassa linjattuja talouspoliittisia toimenpiteitä vuosille 2020–2023.

Työllisyysaste oli toukokuussa 73,1 prosenttia

Tilastokeskuksen 25.6.2019 julkaiseman työvoimatutkimuksen mukaan työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli toukokuussa 73,1 prosenttia, kun se viime vuonna samaan aikaan oli 72,3 prosenttia. Työssä olevia oli vuoden 2019 toukokuussa 32 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli 249 000, mikä puolestaan oli 12 000 vähemmän kuin vuosi sitten.

Työllisyysasteen trendiluku oli 72,6 prosenttia ja työttömyysasteen trendiluku 6,6 prosenttia. Trendiluvusta on poistettu kausi-ja satunnaisvaihtelu, ja siitä on helpompi havaita pitkän aikavälin kehitykseen ja suhdannevaihteluihin liittyviä ilmiöitä. 

Muualla verkossa:

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunnan raportti 25.6.2019

Valtiovarainministeriö: Taloudellinen katsaus, kesä 2019

Tilastokeskuksen työvoimatutkimus toukokuu 2019, 25.6.2019