Uutinen

Laiton ulosmarssi Riihimäellä

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry järjestää Riihimäen kaupungilla maanantaina 9. joulukuuta laittoman ulosmarssin. Kyseessä on laiton työtaistelu, joka kohdistuu työehtosopimukseen työrauhan aikana.

Työpaikan käytävät ovat tyhjiä.

Riihimäen Kunnalliset JHL ry 260 järjestää 9. joulukuuta ulosmarssin, joka alkaa klo 12 ja päättyy klo 16. Ulosmarssiin osallistuvat kaikki yhdistyksen työsuhteiset jäsenet. Ulosmarssin ulkopuolelle on rajattu vain muutama yksikkö.
 
KT edellyttää, että JHL ry ja Riihimäen Kunnalliset JHL ry 260 ryhtyvät valvontavelvollisuutensa perusteella välittömästi tehokkaisiin toimenpiteisiin laittoman työtaistelun estämiseksi. Ulosmarssi on laiton, sillä se järjestetään työsopimuksen voimassa ollessa ja sillä pyritään vaikuttamaan työnantajan työnjohto-oikeuteen.