På svenska
Uutinen

Kuntatalous heikkenee yleistä taloustilannetta rajummin

Kuntarahoituksen julkaiseman suhdannekatsauksen mukaan kuntatalous heikentynyt voimakkaasti vuoden 2019 aikana. Työmarkkinakierros on työllisyyden kehityksen ja talouden tulevaisuuden näkymien kannalta erittäin merkityksellinen.

Jääpuikot roikkuvat puunoksilta hyisessä maisemassa. Kuva: Jordan Benton/Pexels.

Kuntien vuoden 2019 tilinpäätöksistä on tulossa huonoimmat nykyisen, vuonna 1997 käyttöönotetun kirjanpidon historiassa. Manner-Suomen kuntien vuosikate eli tulojen ja toimintamenojen erotus laski vuoden 2019 kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana noin kahdella miljardilla eurolla vuoteen 2018 verrattuna.

Talousongelmien juurisyy löytyy toimintamenojen kasvussa. Samaan aikaan kuntien investointitarpeet ovat kasvaneet, mikä on johtanut velkaantumisvauhdin kiihtymiseen.

Kunta-alan tuloksellisuutta on parannettava

Kuntatalouden heikkenemisen pysäyttäminen vaatisi vuositasolla noin 250 miljoonan säästöjä eli keskimääräinen säästötarve asukasta kohden on 45 euroa. Pikaratkaisuja kuntien talousongelmiin ei ole tarjolla, vaan kuntien tiukka taloustilanne näyttää tulleen jäädäkseen.

Pitkällä aikajänteellä avainasemassa ovat kunnallisverotuoton kasvattaminen työllisyysastetta nostamalla sekä palvelutuotannon tehokkuuden lisääminen ja palveluverkon kehittäminen. Sote-kuluja voidaan hillitä parantamalla esimerkiksi ennaltaehkäiseviä palveluja.

Työmarkkinoiden epävarmuus heijastuu talouteen

Kotimaan talouskasvu on kehittynyt yllättävän hyvin, mutta Kuntarahoituksen suhdannekatsauksen mukaan kasvun hidastuminen on vääjäämätöntä.

Työllisyyskasvu on jatkunut aivan viime aikoihin saakka, mutta työmarkkinoiden tulevaisuuden näkymä on muuttunut selvästi aiempaa epävarmemmaksi. Työmarkkinakierros on erittäin tärkeä työllisyyden kehityksen kannalta.

Ulkomaankauppa näyttää pitävän pintansa Kuntarahoituksen aiempaa ennustetta paremmin. Hallituksen etupainotteiset menolisäykset puolestaan kasvattavat julkista kulutusta. Odotusilmapiiri on kuitenkin heikentynyt, mikä näkyy erityisesti kuluttajien ja teollisuuden luottamuskyselyissä.

Muualla verkossa