På svenska
Uutinen

Yli kolme päivää kestävät sairauspoissaolot vähentyneet

Kunta-alan sairauspoissaolojen kokonaismäärä on pysynyt ennallaan. Poissaolojen luonteessa on kuitenkin tapahtunut muutos niin, että yli kolme päivää kestävien sairauspoissaolojen määrä on laskenut ja lyhyempien kasvanut.

Sairas työntekijä

Kaikkiaan kuntatyöntekijät olivat vuonna 2017 poissa työstä oman sairauden takia keskimäärin 16,7 päivää, osoittavat tuoreimmat Kunta10-tutkimuksen tulokset. Neljännes (23 %) kuntatyöntekijöistä ei ollut viime vuonna lainkaan poissa töistä oman sairauden takia.

Vuonna 2013 kuntatyöntekijät olivat keskimäärin 1,9 kertaa poissa töistä lyhyen, 13 päivää kestävän, sairauspoissaolon takia. Vuonna 2017 lyhyitä poissaolokertoja oli keskimäärin 2,1. Yli kolme päivää kestäviä poissaoloja oli viime vuonna keskimäärin 0,8 kuntatyöntekijää kohden.

Työterveyslaitoksen johtava asiantuntija Tuula Oksanen sanoo, että tutkimusten mukaan pitkät poissaolot ennustavat heikentymistä tulevassa terveydessä ja työkyvyssä. Siksi niiden vähentyminen on merkittävää.

Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimus on Suomen suurin kunta-alan henkilöstön seurantatutkimus, johon osallistuvat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Naantali, Raisio, Nokia, Valkeakoski ja Virrat. Tutkimuksessa seurataan yli 90000 kuntatyöntekijän vuosittaisia sairauspoissaoloja seurataan suhteuttaen poissaolopäivät tehtyihin henkilötyövuosiin.

Helsinki tarttunut sairauspoissaoloihin järjestelmällisesti

Kunnissa on tehty järjestelmällistä työtä pitkien sairauspoissaolojen vähentämiseksi ja lyhentämiseksi. Esimerkiksi Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimialan 15 000 työntekijän pitkät ja pitkittyvät sairauspoissaolot vähentyivät 5,4 prosentista vuonna 2016 viime vuoden 4,9 prosenttiin.

Helsingissä on vuoden 2016 lähtien laadittu valmiiden materiaalien lisäksi uusia malleja ja koulutettu esimiehiä varhaisen tuen mallien käyttöön. Työterveys Helsingissä puolestaan otettiin vuonna 2015 käyttöön suositukset sairauspoissaolojen tarpeen ja keston arviointiin tuki- ja liikuntaelinsairauksissa. Sen ohella on kehitetty työfysioterapeuttien suoravastaanottopalvelu sekä matalan kynnyksen mielenterveyspalvelut.

– Sovitamme yhteen työtä ja terveyttä, mikä on työterveyshuollon ydin ja erityisosaaminen myös sote-uudistuksen jälkeen. Joka tilanteessa mietitään sitä, millä keinoilla työn tekeminen onnistuisi ja työntekijät pärjäisivät työssään, kertoo Työterveys Helsingin toimitusjohtaja Tiina Pohjonen.