På svenska
Uutinen

Valinnanvapauslain luonnos julkaistu, pilotteihin voi hakea rahoitusta

Uutta valinnanvapausmallia aletaan pilotoida kesällä, jos eduskunta hyväksyy sote-uudistuksen lakipaketin. Sosiaali- ja terveysministeriö myöntää pilottien toteuttamiseen valtionavustusta, jota voi hakea nyt.

Pilottihankkeet

Sosiaali- ja terveysministeriö toimitti sote-uudistukseen liittyvän valinnanvapauslakiesityksen luonnoksen lainsäädännön arviointineuvostolle 22. tammikuuta. Valinnanvapauslakiin saattaa tulla vielä muutoksia arvioinnin perusteella.

Hallituksen esitys asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa on tarkoitus antaa eduskunnalle maaliskuun alkupuolella. Tavoitteena on, että eduskunta päättäisi kaikista maakunta- ja sote-uudistukseen liittyvistä laeista kesäkuussa 2018 ja uudistus tulisi voimaan 1.1.2020.

Piloteissa testataan valinnanvapauden tärkeimpiä elementtejä

Uuteen valinnanvapausmalliin kuuluvia elementtejä kokeillaan pilottihankkeissa jo ennen vuotta 2020. Pilottihankkeet käynnistyvät heinäkuussa 2018 ja niihin on varattu valtion talousarviossa 100 miljoonaa euroa.

Pilotit koskevat sote-keskuksia, suunhoidon yksiköitä, asiakasseteliä tai henkilökohtaista budjettia. Pilotti voi olla myös näiden yhdistelmä.

Sote-keskusten ja suunhoidon yksiköiden piloteissa kokeillaan muun muassa asiakkaan palvelujen yhteensovittamista uudessa sote-mallissa. Lisäksi seurataan, miten palveluntuottajien korvausperusteiden kriteerit toimivat käytännössä.

Asiakassetelin ja henkilökohtaisen budjetin piloteissa tavoitteena on kokeilla erityisesti sitä, miten koko palveluprosessi sujuu asiakkaan näkökulmasta.

Päätökset pilottien rahoituksesta huhtikuun 2018 loppuun mennessä

Valtionavustushaku on käynnissä 15.3.2018 asti.

Aiempaan valinnanvapauspilottien hakuun osallistuneet voivat muokata hakemuksiaan käynnissä olevaan hakuun sopiviksi määräaikaan mennessä.

Pilottirahoitusta voivat hakea kuntien ja kuntayhtymien muodostamat yhteenliittymät, jotka valitsevat keskuudestaan hankehallinnoijan.

Pilottien pitää kattaa lähtökohtaisesti vähintään 80 prosenttia maakunnan väestöstä. Erityisperustein pilotin kattavuus voi olla pienempi.

Valinnanvapauspilottien hakuilmoitus on julkaistu alueuudistus.fi-sivustolla. Hakulomakkeet julkaistaan sivulla 31.1.2018.

Muualla verkossa