På svenska
Uutinen

Julkisen talouden ennustetaan pysyvän alijäämäisenä

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta arvioi, että suotuisa talouskehitys ei korjaa julkisen talouden rakenteellisia ongelmia. Suomen kustannuskilpailukyvyn ennustetaan kuitenkin paranevan.

Talouden ennustaminen

Tulo- ja kustannuskehityksen selvitystoimikunta on julkaissut seurantaraportin, jossa se arvioi ansioiden, hintojen, ostovoiman ja kilpailukyvyn kehitystä ja kehitysnäkymiä. Toimikunta on hyödyntänyt arvioissaan valtiovarainministeriön 19.12.2017 julkaisemaa suhdanne-ennustetta.

Kilpailukykysopimuksen ja tuottavuuden kasvun seurauksena Suomen yksikkötyökustannukset ovat kehittyneet maltillisesti ja kustannuskilpailukyky on vahvistunut. Raportissa ennustetaan edellytysten bruttokansantuotteen, työllisyyden ja tuottavuuden kasvulle olevan varsin hyviä vuosina 2018–2019. Toisaalta myös inflaation ja palkkojen nousun uskotaan kiihtyvän samaan aikaan.

Julkisen talouden tulot eivät riitä kattamaan menoja

Noususuhdanne lisää verotuloja ja kohentaa myös julkista taloutta. Huolestuttavaa kuitenkin on, että tämä ei poista julkisen talouden rakenteellista epätasapainoa. Nopeasta talouskasvusta huolimatta julkisen talouden tulot eivät riitä kattamaan menoja.

Julkisen talouden sektoreista valtio ja paikallishallinto ovat alijäämäisiä. Työeläkesektori sekä muut sosiaaliturvarahastot ovat lievästi ylijäämäisiä. Koska eläkemenojen kasvu jatkuu nopeana, myös sosiaaliturvarahastojen ylijäämä kutistuu entisestään.

Velkasuhde edelleen korkea

Julkisyhteisöjen velka kääntyi laskuun suhteessa bruttokansantuotteeseen vuonna 2016. Bruttokansantuotteen kasvu pienentää velkasuhdetta, ja sen ennustetaan painuvan hieman alle 60 prosentin vuonna 2019.

Kun talouskasvu hidastuu ja ikäsidonnaiset menot lisääntyvät, velkasuhde uhkaa jälleen kasvaa ensi vuosikymmenellä.

Muualla verkossa