Suomeksi
Nyhet

Fortsatt underskott i den offentliga ekonomin enligt prognosen

Enligt kommissionen för inkomst- och kostnadsutvecklingen kommer den gynnsamma ekonomiska utvecklingen inte att korrigera den offentliga ekonomins strukturella problem. Men Finlands kostnadsrelaterade konkurrenskraft förväntas bli bättre.

Talouden ennustaminen

I uppföljningsrapporten, som kommissionen publicerat, utreds inkomsternas, prisernas samt köp- och konkurrenskraftens utveckling och utvecklingsutsikter. Uppskattningarna baserar sig på den konjunkturprognos som Finansministeriet publicerade 19.12.2017.

Tack vare konkurrenskraftsavtalet och den ökade produktiviteten har enhetsarbetskostnaderna utvecklats måttfullt medan kostnadskonkurrenskraften har stärkts. Enligt rapporten är förutsättningarna för en ökad bruttonationalprodukt och förbättrad sysselsättning och produktivitet mycket goda åren 2018–2019. Samtidigt förväntas inflationen och löneökningarna ta fart.

Inkomsterna kommer inte räcka till för att täcka utgifterna i den offentliga ekonomin

Konjunkturuppgången ökar skatteintäkterna och förbättrar den offentliga ekonomin. Däremot är det oroväckande att den strukturella obalansen består. Trots den snabba ekonomiska tillväxten räcker den offentliga ekonomins inkomster inte till för att täcka utgifterna.

Inom offentliga sektorn visar staten och lokalförvaltningen underskott. Arbetspensionssektorn och de övriga socialskyddsfonderna visar ett litet överskott. Då pensionsutgifterna fortsätter att öka i snabb takt kommer socialskyddsfondernas överskott att krympa ytterligare.

Statsskuldens andel av BNP fortfarande stor

De offentliga samfundens skulder minskade i förhållande till bruttonationalprodukten år 2016. Ökningen i bruttonationalprodukten minskar skuldkvoten och den förväntas sjunka till något mindre än 60 procent år 2019.

När den ekonomiska tillväxten avtar och de åldersrelaterade utgifterna ökar finns det en risk att skuldkvoten ökar igen under nästa årtionde.

Mer på webben