På svenska
Uutinen

Sairauspoissaolot pysyneet ennallaan

Vuonna 2016 kuntatyöntekijät olivat poissa työstä oman sairauden takia keskimäärin 16,7 päivää, selviää Kunta10-tutkimuksesta.

Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolot laskivat kunta-alalla vuosina 2008–2013, mutta sen jälkeen väheneminen on pysähtynyt. Eniten sairastavat palveluammateissa työskentelevät ja ruumiillista työtä tekevät, vähiten ylemmät toimihenkilöt ja esimiesasemassa olevat.

Ammattiryhmien väliset erot ennallaan, ikäryhmien erot tasoittuneet

Eniten vuonna 2016 sairastivat kodinhoitajat, lähihoitajat, koulunkäyntiavustajat, siivoojat ja sairaala-apulaiset (24–31 päivää vuodessa).

Vähiten sairauspoissaoloja oli johtajilla, erityisasiantuntijoilla, lääkäreillä ja opettajilla (6–9 päivää).

Vuonna 2000 yli 50-vuotiaat sairastivat keskimäärin 21 päivää ja alle 40-vuotiaat 14 päivää. Vuonna 2016 näiden ikäryhmien välinen ero oli puolittunut. Yli 50-vuotiaat sairastivat keskimäärin 18 päivää ja alle 40-vuotiaat 15 päivää.

Sote-henkilöstön poissaoloissa isoja eroja

Sosiaali- ja terveydenhuollon eri ammattiryhmien sairauspoissaoloissa on isoja eroja.

Sote-alan johtajat (9 pv), lääkärit (8 pv), yli-ja osastonhoitajat (13 pv), psykologit (11 pv), fysioterapeutit (16 pv) ja sosiaalityöntekijät (13 pv) sairastavat vähemmän kuin kuntatyöntekijät keskimäärin.

Sen sijaan sairaanhoitajat (20 pv), lähihoitajat (26 pv) ja kodinhoitajat (31 pv) sairastivat selvästi enemmän. Näissä ammateissa sairauspoissaolojen määrä on myös kasvanut vuodesta 2015.

Sairaanhoitajat, lähihoitajat ja kodinhoitajat tarvitsevat erityistä tukea työkyvyn ylläpitämisessä muutoksen keskellä.

Työterveyslaitoksen Kunta10-tutkimus on Suomen suurin kunta-alan henkilöstön seurantatutkimus. Tutkimukseen osallistuvat Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu, Naantali, Raisio, Nokia, Valkeakoski ja Virrat. Yli 90 000 kuntatyöntekijän vuosittaisia sairauspoissaoloja seurataan työnantajien henkilöstörekistereistä yhdenmukaisella laskentatavalla suhteuttaen toteutuneet sairauspoissaolopäivät tehtyihin henkilötyövuosiin.

Muualla verkossa