Uutinen

Perusopetuksen vuosityöaikaneuvottelut keskeytyivät

KT ja OAJ eivät saavuttaneet neuvottelutulosta perusopetuksen vuosityöaikakokeilusta asetettuun takarajaan mennessä. On siis epätodennäköistä, että kokeiluja voisi alkaa 1.8.2017 lukien. OAJ:n vaatimukset olisivat merkinneet palkkakustannusten kasvua useilla prosenteilla.

Ihmisiä neuvottelupöydän ääressä

Neuvotteluissa työnantajapuoli lähti siitä, että yhdessä suunnitellun ja toteutetun, useiden satojen opettajien tekemän työaikaseurannan tuloksia olisi käytetty ratkaisun perustana. OAJ kuitenkin kiisti seurannan tulokset, mikä osaltaan vaikeutti neuvottelutulokseen pääsemistä.

Neuvotteluissa päästiin kuitenkin yhteisymmärrykseen työaikamallin rakenteesta, mikä helpottaa mahdollisia jatkoneuvotteluja. KT:n ja OAJ:n näkemyserot liittyvät opettajien nykyiseen työmäärään ja työn rakenteeseen. Työnantajan ja opetuksen järjestämisen kannalta olisi tärkeää, että erityisesti opettajien yhteistyötä tuetaan työn muuttuessa.

Vaikka neuvottelut keskeytyivät, KT pitää välttämättömänä, että tulevaisuudessa perusopetuksessakin siirrytään vuosityöaikajärjestelmän piiriin.

Hannu Freund

neuvottelujohtaja
Puhelin:
+358 9 771 2024
Matkapuhelin:
+358 50 572 6209
Sähköposti:
Hannu.Freund@kt.fi
Organisaatio:
Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT