På svenska
Uutinen

Kansallinen tulorekisteri käyttöön vuonna 2019

Kansallisen tulorekisterin perustaminen on yksi hallituksen kärkihankkeista julkisten palveluiden digitalisoimiseksi. Rekisteriin kerätään tiedot maksetuista palkoista, eläkkeistä ja etuuksista.

Digitalisaatio

Tulorekisterin tavoitteena on tehostaa viranomaisten keskinäistä tiedonvaihtoa. Työnantajien ei tarvitse enää raportoida samoja tietoja eri paikkoihin eikä viranomaisten ja muiden tietoja hyödyntävien kerätä niitä eri lähteistä. Tulorekisteri ei tuo käyttäjille uusia tiedonsaantioikeuksia, vaan toteutuksessa noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

Tiedot ilmoitetaan reaaliaikaisesti ja rajapinnan kautta

Työnantajat ja tilitoimistot vievät rekisteriin tiedot ansiotuloista. Ilmoittaminen tapahtuu reaaliaikaisesti ja maksukohtaisesti. Tämä on yksi suurimmista tulorekisterin mukanaan tuomista muutoksista, sillä vuosi-ilmoittamisesta siirrytään maksukohtaiseen ilmoittamiseen.

Tiedot voi ilmoittaa tulorekisteriin useammalla eri tavalla. Helpoimmin tiedot siirtyvät rekisteriin palkkahallintojärjestelmään rakennetun rajapinnan kautta.

Tulorekisteri toteutetaan kahdessa vaiheessa

Ensimmäisessä vaiheessa 1.1.2019 lähtien tulorekisteriin ilmoitetaan palkkatiedot ja järjestelmä kattaa noin 2,8 miljoonan palkansaajan tiedot.

Vuodesta 2020 alkaen rekisteriin ilmoitetaan myös eläke- ja etuustiedot ja rekisteröityjen tulonsaajien määrä kasvaa noin 4,6 miljoonaan.

Tietojen ilmoittaminen tulorekisteriin tulee koskemaan kaikkia palkkojen ja etuuksien maksajia ilman siirtymäaikoja.

Hankkeen yleisestä ohjauksesta vastaa valtiovarainministeriö ja käytännön toteutuksesta Verohallinto. Tulorekisteriä on suunniteltu alusta asti yhteistyössä eri sidosryhmien kanssa. Myös KT Kuntatyönantajien edustaja on ollut mukana valmistelussa.

Muualla verkossa