På svenska
Uutinen

Kuntien yritysilmapiiri on parantunut

Yritysten toimintaedellytykset kunnissa ovat kehittyneet aiempaa myönteisempään suuntaan. Tämä käy ilmi Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n tekemästä kyselystä, jossa haastateltiin yritysjohtajia.

Yrittäjät lyövät kätensä yhteen ilmassa

Yritysjohtajat arvioivat myös kuntien elinkeinopoliittisen päätöksenteon parantuneen hieman.

44 prosenttia yritysjohtajista arvioi paikallisen yritysilmapiirin hyväksi ja 28 prosenttia heikoksi. Kunnissa siis pääsääntöisesti ymmärretään yritysten merkitys ja halutaan kehittää niiden toimintaedellytyksiä. Kunnissa toteutetun elinkeinopolitiikan kokonaisarvosanaksi yritysjohtajat antoivat 3,10 asteikolla 1–5.

Yrityspalveluissa ja palvelurakenteissa kehitettävää

Eniten kehitettävään koettiin olevan kuntien yrityspalveluissa sekä palvelurakenteissa.

Etenkin monet pk-yrittäjät toivoivat lisää huomiota ja tukea. He myös kokivat, että kuntapäättäjät kohdistavat resurssejaan eniten joko alkuvaiheen yritysneuvontaan tai suurtyönantajien tarpeisiin.

Kuntaranking-tutkimuksessa vertailtiin myös eri seutukuntia ja niiden vetovoimaisuutta yritysten näkökulmasta.

Vertailussa käytettiin kriteereinä:

  • yritysten mahdollisuuksia osallistua julkiseen palvelutuotantoon
  • erilaisten yritysten tasapuolista kohtelua ja huomioon ottamista riippumatta yrityksen koosta, toimialasta tai elinkaaren vaiheesta
  • yritysvaikutusarviointien systemaattista hyödyntämistä osana kuntapäätöksentekoa
  • lupaprosessien nopeutta ja sujuvuutta.

Kuntaranking-tutkimuksessa hyödynnettiin kahdentyyppistä aineistoa: aluekohtaisia kuntatalous- ja yrittäjyystilastoja sekä yritysjohtajille suunnattua kyselyä. Kysely tehtiin joulu-tammikuussa, ja siihen vastasi yhteensä 2 206 yritysjohtajaa eri puolilta Suomea. Vastaajat edustivat suomalaisia työnantajayrityksiä.

Muualla verkossa