Uutinen

Työterveyshuollon yhtiöittämisvelvoite voimaan vuoden 2019 alussa

Hallitus esittää, että työterveyshuollon yhtiöittämistä koskevaa siirtymäaikaa jatkettaisiin vuoden 2019 alkuun asti. Asiaa koskeva laki tulisi voimaan 1.1.2017.

Yhtiöittämisvelvollisuus koskee työterveyshuollon sairaanhoito- ja muiden terveydenhuoltopalvelujen tuottamista.

Siirtymäajan jatkaminen kahdella vuodella vuoden 2019 alkuun asti liittyy sote-uudistukseen. Pidempi siirtymäaika mahdollistaisi sen, että kunnat voisivat jatkaa nykyisellä mallilla sosiaali- ja terveydenhuoltojärjestelmän rakennemuutoksen voimaantuloon saakka. Kuntien ei siis tarvitsisi yhtiöittää työterveyshuollon sairaanhoitopalveluja kahdeksi viimeiseksi vuodeksi.

Työterveyshuollon palvelujen kirjanpito erilleen

Hallitus esittää lisäksi, että kunnan ja kuntayhtymän olisi eriytettävä työterveyshuollon palvelujen kirjanpito kunnan muista terveydenhuoltopalveluista vuoden 2019 alkuun saakka.

Tällä turvattaisiin kilpailuneutraliteetin toteutumista siirtymäaikana.

Eläketurvaa koskevaan siirtymäsäännökseen myös jatkoa

Henkilöstön eläketurvaa koskevaa siirtymäsäännöstä hallitus ehdottaa jatkettavaksi siten, että sitä sovelletaan vastaavasti myös ehdotetun siirtymäajan kuluessa toteutettaviin tehtävien siirtoihin.

Edellytyksenä olisi, että henkilö on ollut kunnan tai kuntayhtymän palveluksessa ennen vuotta 1993 ja hänen palvelussuhteensa jatkuu yhdenjaksoisesti eläkkeelle jäämiseen saakka.

Varainsiirtovapaus koskisi myös siirtymäajan luovutuksia

Hallituksen esityksessä ehdotetaan myös, että yhtiöittämisvelvollisuuteen liittyvä varainsiirtoverovapaus koskisi myös siirtymäaikana tehtyjä luovutuksia. Kunta vapautuisi varainsiirtoverosta, jos se viimeistään vuoden 2018 loppuun mennessä luovuttaisi kunnan omistamalle osakeyhtiölle omistamansa kiinteistön, joka on ennen lain voimaantuloa pääasiallisesti ollut työterveyshuollon käytössä ja pysyy luovutuksen jälkeenkin työterveyshuollon käytössä.

Verovapaus koskisi myös vastaavasti yhtiöitettävän toiminnan käyttöomaisuuteen kuuluvia arvopapereita.

Muualla verkossa