På svenska
Uutinen

Sote- ja maakuntauudistuksen lakiluonnoksista pyydetään lausuntoja

Sosiaali- ja terveysministeriö ja valtiovarainministeriö lähettivät sote- ja maakuntauudistusta koskevan hallituksen esitysluonnoksen lausunnolle 31. elokuuta. Lausuntoja pyydetään kunnilta, kuntayhtymiltä ja muilta keskeisiltä toimijoilta 9.11.2016 mennessä.

Esitysluonnokseen sisältyvät keskeiset lait ovat

  • maakuntalaki
  • sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislaki
  • voimaanpanolaki
  • maakuntien rahoituslaki
  • kuntien peruspalvelujen valtionosuuslaki.

Kommentit kerätään sähköisellä kyselylomakkeella, johon on varattu runsaasti tilaa myös vapaamuotoiselle kommentoinnille. Annetut vastaukset ovat julkisia.

Valmistelun aikataulu

Lait julkaistiin luonnoksina 29. kesäkuuta. Lisäksi 30.6. julkaistiin osa vaikutusarvioinneista.

Lakeihin ei ole tehty merkittäviä muutoksia kesän aikana. Hallituksen esitysluonnokseen on lisätty vaikutusarviointi, joka kokoaa yhteen tehdyt arviot. Se sisältää myös arvioinnin perustuslain näkökulmasta.

Lausuntokierroksen jälkeen marras-joulukuussa ministeriöt julkaisevat yhteenvedon lausunnoista. Tämän jälkeen hallitus päättää lopullisesta esityksestä ja antaa sen eduskunnalle.

Asiakkaan valinnanvapautta ja monikanavarahoituksen yksinkertaistamista koskeva esitysluonnos valmistuu ja lähetetään lausunnolle loppuvuonna 2016 ja annetaan eduskunnalle keväällä 2017. Tällöin sitä voidaan käsitellä rinnakkain sote- ja maakuntauudistusta koskevan hallituksen esityksen kanssa. 

Muualla verkossa