Suomeksi
Nyhet

Medlemskap i KT rekommenderas för Avaintas KT-behöriga medlemsföretag

KT:s mål är att alla Avaintas KT-behöriga företag, dvs. företag som ägs av kommuner och välfärdsområden, ska bli företagsmedlemmar i KT. Detta mål stöds också av de huvudavtalsorganisationer i kommun- och välfärdssektorn som företräder personalen samt av Avainta rf.

Henkilöt kättelemässä tapaamisessa.

KT, Avainta och kommun- och välfärdssektorns huvudavtalsorganisationer gav den 22 februari ett gemensamt ställningstagande där de rekommenderar medlemskap i KT för Avaintas nuvarande, KT-behöriga medlemsförLäs mer om KT:s tjänster för företag >etag. Parternas gemensamma mål är att alla KT-behöriga medlemmar i Avainta ska ansluta sig som medlemmar till KT.

Avainta rf:s extra medlemsmöte beslutade 27.10.2023 att inleda en nedläggningsprocess för föreningen enligt vilken Avaintas operativa verksamhet ska upphöra 1.1.2025. Avsikten är att beslutet om att upplösa föreningen ska fattas vid föreningens ordinarie möte i april 2024. Föreningens möte beslutade att i enlighet med styrelsens förslag rekommendera att KT-behöriga medlemssammanslutningar ska ansluta sig som medlemmar till KT senast 1.1.2025.

Huvudavtalsorganisationerna (JAU rf, FOSU rf och Sote rf) som representerar personalen inom avtalssektorerna stödjer och rekommenderar för sin del att Avaintas nuvarande medlemmar ansluter sig som medlemmar till KT.

KT:s och Avaintas nuvarande avtal gäller till 30.4.2025. Följande avtalsförhandlingar om kollektivavtalen för KT:s företagsmedlemmar förs, som det ser ut nu, i början av 2025. Avtalsparterna utgår från att de ersättande kollektivavtalen från och med 1.5.2025 motsvarar Avaintas nuvarande kollektivavtal.

Information om KT:s företagsmedlemskap

KT Företag

E-post:
yritykset@kt.fi
Ansvarsområden:

Vi betjänar i frågor om medlemskap.