På svenska
Uutinen

Avaintan KT-kelpoisille jäsenyrityksille suositellaan KT:n jäsenyyttä

KT:n tavoitteena on, että kaikki Avaintan KT-jäsenkelpoiset eli kuntien ja hyvinvointialueiden omistamat yritykset liittyisivät KT:n yritysjäseniksi. ­Tätä tavoitetta tukevat myös henkilöstöä edustavat kunta- ja hyvinvointialan pääsopijajärjestöt sekä Avainta ry.

Henkilöt kättelemässä tapaamisessa.

KT, Avainta ja kunta- ja hyvinvointialan pääsopijajärjestöt antoivat 22. helmikuuta yhteisen kannanoton, jossa ne suosittelevat Avaintan nykyisille, KT-jäsenkelpoisille jäsenyrityksille KT:n jäsenyyttä. Osapuolten yhteisenä tavoitteena on, että kaikki KT-jäsenkelpoiset Avaintaan kuuluvat jäsenet liittyisivät KT:n jäseniksi.

Avainta ry:n ylimääräinen jäsenkokous päätti 27.10.2023 käynnistää yhdistyksen lakkautusprosessin, jonka mukaan Avaintan operatiivinen toiminta lakkaisi 1.1.2025 lukien. Päätös yhdistyksen lakkauttamisesta on tarkoitus tehdä vuoden 2024 huhtikuussa yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa. Yhdistyksen kokous päätti suosittaa hallituksen esityksen mukaisesti, että KT-jäsenkelpoiset jäsenyhteisöt liittyisivät viimeistään 1.1.2025 lukien KT:n jäseniksi.

Sopimusalojen henkilöstöä edustavat pääsopijajärjestöt (JAU ry, JUKO ry ja SOTE ry) tukevat ja suosittelevat omalta osaltaan Avaintan nykyisten jäsenten liittymistä KT:n jäseniksi.

KT:n ja Avaintan nykyiset sopimukset ovat voimassa 30.4.2025 saakka. KT:n yritysjäsenten työehtosopimuksia koskevat seuraavat sopimusneuvottelut käydään näillä näkymin alkuvuodesta 2025. Sopijaosapuolten lähtökohtana on, että 1.5.2025 alkaen korvattavat työehtosopimukset ovat vastaavantasoisia kuin Avaintan nykyiset työehtosopimukset.

Tietoa KT:n yritysjäsenyydestä

KT Yritykset

Sähköposti:
yritykset@kt.fi
Tehtävät:

Palvelemme jäsenyyteen liittyvissä kysymyksissä.