Suomeksi
Nyhet

KT:s delegation har godkänt de första företagsmedlemmarna

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT:s delegation har 21.10 godkänt de första företagen som medlemmar i KT. De nya medlemmarna är Järvi-Suomen Terveys Oy och Pohjois-Suomen Leikkaus Oy. Bägge företagen producerar social- och hälsovårdstjänster.

Kuva Valtuuskunnan kokousta

– Det är en historisk händelse då de första företagsmedlemmarna ansluter sig till KT. Vi önskar de nya företagsmedlemmarna välkomna till KT:s expanderande intressebevakning och arbetsgivarservice, säger verkställande direktör Markku Jalonen.

Beslutet om att godkänna nya företagsmedlemmar baserar sig på lagen om anordnande av intressebevakning för kommunerna och välfärdsområdena som arbetsgivare. Lagen trädde i kraft från början av juli.

Enligt lagen utgörs KT:s medlemssamfund av kommuner och välfärdsområden samt samkommuner och välfärdssammanslutningar, men dessutom kan aktiebolag, stiftelser och andelslag under vissa förutsättningar godkännas som medlemmar.

Ett aktiebolag kan vara medlem i KT:s företagssektion när ett eller flera medlemssamfund i KT innehar mer än hälften av aktierna i bolaget. Även en stiftelse eller ett andelslag där ett eller flera medlemssamfund har bestämmande inflytande kan vara medlem.

Ett villkor för medlemskap är att majoriteten av personalen ska ha varit anställd hos ett medlemssamfund omedelbart innan aktiebolaget, stiftelsen eller andelslaget bildades.

Företagssektionen organiserar sig i slutet av året

Företagssektionens första representantmöte hålls i slutet av 2021. Vid mötet fattas beslut om sektionens arbetsordning och valet av representanter. 
Ansökan till företagssektionen inleds med en intresseanmälan per e-post på adressen toimisto(at)kt.fi. I framtiden kommer det att finnas en elektronisk ansökningsblankett på KT:s webbplats.

Ingen medlemsavgift debiteras av företagssektionens medlemssamfund år 2022. Däremot kan skälig ersättning debiteras för tjänster som KT erbjuder ett enskilt medlemssamfund.

Ett medlemssamfunds betalningsandel bestäms från början av 2023 enligt lönesumman i det senast fastställda bokslutet i förhållande till hela lönesumman för medlemssamfunden i Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT. 

Från och med 2023 betalar ett nytt medlemssamfund under det första medlemsåret bara för de månader under vilka det har varit medlemssamfund. 

Nuvarande avtal som grund för verksamheten

På företagssektionens medlemssamfund tillämpas fram till 28.2.2022 de nuvarande kommunala kollektivavtalen. På läroanstalterna tillämpas Avainta Arbetsgivarna rf:s kollektivavtal för undervisningssektorn och kollektivavtalet för Avainta Arbetsgivarna rf.

Förhandlingar om de kollektivavtal som ska tillämpas från och med mars 2022 förs i början av 2022. Innehållet i och tillämpningsområdena för de kommande avtalen klarnar efter förhandlingarna.

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT