Suomeksi
Nyhet

Specialunderstöd kan sökas för kompetenscenter för invandrare

Arbets- och näringsministeriet delar ut fyra miljoner euro för kompetenscenterverksamhet för invandrare. Bidrag kan sökas av kommuner med minst 8 000 invånare med ett främmande språk som modersmål. Ansökningstiden pågår 4.2–13.3.2020.

Kurssilaiset istuvaT luentosalissa. Kuva: the Climate Reality Project / Unsplash.

Syftet med understödet är att stödja de nuvarande kompetenscentren och utveckla deras verksamhet eller starta upp motsvarande verksamhet. Understödet kan användas under perioden 1.1.2020–30.6.2021.

Målet med understödet är att

  • påskynda invandrarnas väg till utbildning och sysselsättning
  • förbättra tillgången till kompetent arbetskraft

genom förvaltningsövergripande samarbete och med stödåtgärder.

Specialunderstödet på fyra miljoner euro ingår i statens budgetproposition för 2020.

Samtidigt (22.1–3.3.2020) utlyser Undervisnings- och kulturministeriet specialunderstöd för utveckling av kontinuerlig inlärning och kompetens (inklusive kompetenscenterverksamhet).

Ansökningstiden går ut 13.3.2020

Beslut om fördelning av understöden fattas på basis av Arbets- och näringsministeriets samt Undervisnings- och kulturministeriets gemensamma beredning. Ansökningstiden för Arbets- och näringsministeriets understöd inleds måndag 4.2.2020 och går ut fredag 13.3.2020.

Ansökan sker genom att man fyller i en blankett och lämnar in de bilagor som behövs. Information om vem som beviljats understöd ges så snabbt som möjligt efter att ansökningstiden går ut.

Mer på webben