Suomeksi
Nyhet

KT gratulerar arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen

KT:s arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen fyllde 60 år den 2 september 2020. Han har lett KT sedan 2007.

KT:n neuvottelupäälliköt Henrika Nybondas-Kangas ja Anne Kiiski onnittelevat työmarkkinajohtaja Markku Jalosta.

Bild: KT:s förhandlingschefer Henrika Nybondas-Kangas och Anne Kiiski gratulerar arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen.

KT:s delegation gratulerade arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen under mötet som hölls måndagen den 7 september. Delegationens ordförande Kirsi-Marja Lievonen framförde gratulationerna på hela delegationens vägnar och tackade Jalonen för hans långsiktiga arbete inom intressebevakningen. Kommunförbundets vice verkställande direktör Timo Reina framförde ledningens lyckönskningar och tack för ett viktigt och krävande arbete.

De anställda vid KT firade sin direktör med traditionellt kaffe och kaka inom ramen för coronabestämmelserna. På KT:s kontor ordnades tisdagen den 8 september en liten ceremoni för Jalonen som också fick besök av Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen och FCG:s verkställande direktör Mari Puoskari.

Intervju med Markku Jalonen i tidskriften Kuntatyönantaja

Markku Jalonen har skött uppgiften som KT:s arbetsmarknadsdirektör sedan 2007 och han har mer än trettio års erfarenhet av arbetsmarknadsorganisationer. Jalonen är en av landets mest erfarna arbetsmarknadsdirektörer.

I intervjun i tidskriften Kuntatyönantaja, som kommer ut den 9 september, säger Markku Jalonen att intressebevakningen av arbetsmarknadsfrågor är ett långsiktigt arbete och att det kan ta många år att nå uppställda mål. Han anser att det är viktigt att KT sitter med vid alla bord där man beslutar om ärenden som gäller kommunala arbetsgivare. Förhandlingarna och intressebevakningen har förändrats med åren men Jalonen är stolt över kommunsektorn och upplever arbetet för den som meningsfullt.

Intervjun med Markku Jalonen kan läsas i Kuntatyönantaja 4/2020, s. 30–31. Artikeln kommer att publiceras i sin helhet också på webben.

Tidskriften Kuntatyönantaja 4/2020