Suomeksi
Pressmeddelande
Arbetsmarknadsorganisationernas gemensamma förslag inför ramförhandlingarna:

Covid-19 antikroppstesterna behövs för att möjliggöra återgång till arbetet

Arbetsmarknadsorganisationerna (Akava, EK, KT, Kyrkans arbetsmarkknadsverk, FFC, STTK) föreslår tillsammans inför regeringens ramförhandlingar att staten deltar i kostnaderna för antikroppstesterna. Enligt organisationerna borde testerna tillfälligt ingå i företagshälsovården så att arbetstagarna så fort som möjligt kan återgå till arbetet.

Virustestausta laboratoriossa petrimaljassa. Kuva: Pexels.

För att företagsverksamheten ska kunna återgå till det normala efter den värsta fasen av coronakrisen behövs omfattande antikroppstester. Med testet kan man utreda om personen redan haft viruset och därmed blivit immun mot det. De som haft viruset smittar inte längre och kan tryggt återgå till sitt arbete.

Utan omfattande tester finns det risk för att det dröjer mycket länge innan företagen och den offentliga sektorn normaliseras och att de ekonomiska påföljderna blir värre än de vore med tillräcklig testning.

Testerna inom företagshälsovården kunde finansieras så att arbetsgivaren betalar 25 %, och 75 % ersätts av FPA. FPA-ersättningarna kunde finansieras så att staten betalar hälften medan den andra halvan betalas av arbetsgivarna och arbetstagarna tillsammans.

Antikroppstesterna kan inledas inom 1–2 veckor och omfattande testning av hela befolkningen kan genomföras när den värsta smittrisken passerat och samhället och företagsverksamheten börjar normaliseras. Därför föreslår arbetsmarknadsorganisationerna att testerna finansieras via företagshälsovården som en interimistisk åtgärd fram till 31.12.2020.

För intervjuer kontakta

Begäran om intervju med Jarkko Eloranta: kommunikationschef Marjo Pihlajaniemi, tfn 0400 969 633
Sture Fjäder, tfn 0400 609 717
Jyri Häkämies, tfn 040 841 7779
Markku Jalonen, tfn 040 5477 710
Antti Palola, tfn 040 509 6030
Anna Kaarina Piepponen, tfn 040 688 1472

Markku Jalonen

verkställande direktör
Telefon:
+358 9 771 2500
Mobiltelefon:
+358 40 547 7710
E-post:
Markku.Jalonen@kt.fi
Organisation:
Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT