Suomeksi
Nyhet

Verktyg för att hantera hatprat och osakligt bemötande på arbetsplatsen

Hatprat har blivit ett gissel under de sociala mediernas era och är något som många tvingas konfronteras med i arbetslivet. Man kan bli utsatt för trakasserier och mobbning även inom arbetsgemenskapen. I olika projekt som stöds av Arbetarskyddsfonden har man utarbetat material som hjälper en att klara av dessa problem.

Vihapuheen lannistama nuori mies nostaa kädet ilmaan. Kuva: Pixhill.

Trakasserande respons har alltid funnits, men användningen av sociala medier har ökat hatpratet. Hatprat belastar både arbetstagarna och arbetsgemenskapen.

Det finns inte alltid metoder och kompetens på arbetsplatserna för att åtgärda problemet. Åtgärdsansvaret kan också vara otydligt. Hatprat hör ändå inte till arbetslivet och behöver inte tolereras.

Information och förslag till lösningar vid trakasserier finns på webben

TJS Opintokeskus (Funktionärsorganisationernas Bildningsförbunds studiecentral) har koordinerat ett projekt som bemöter behovet av information i samband med hatprat genom att lansera webbplatsen Häiritsevä palaute (Trakasserande respons).

Webbplatsen erbjuder grundläggande information och råd om hur man kan lösa trakasserisituationer. Webbplatsen granskar trakasserier ur olika perspektiv: ur den sakkunnigas, chefens och arbetsgemenskapens samt, med tanke på anseendet, ur hela organisationens perspektiv.

TJS Opintokeskus har haft många olika samarbetspartner i projektet, där också KT Kommunarbetsgivarna har deltagit.

Webbplatsen öppnas i juni 2019.

Utbildning och webbmaterial om förebyggande av mobbning på arbetsplatsen

Arbetsplatsmobbning är fortfarande ett allvarligt problem som tar sig många olika uttryck. Mobbning utsätter arbetstagaren för stress och kan leda till sjukfrånvaro. En dålig atmosfär påverkar också hela arbetsgemenskapen, försvagar samarbetet och minskar produktiviteten.

Arbetshälsoinstitutet har utarbetat en webbutbildning för chefer Työpaikkakiusaamisen nollatoleranssi (Nolltolerans mot mobbning på arbetsplatsen). Nolltolerans betyder att ingen form av mobbning eller osakligt bemötande accepteras i organisationen. Dessutom behandlas alla misstankar om mobbning opartiskt och utan dröjsmål.

Utöver den avgiftsbelagda utbildningen erbjuder Arbetshälsoinstitutet på sin webbplats också annat material om förebyggande av mobbning, exempelvis arbetsboken Askeleet kohti sopuisaa työyhteisöä (Steg mot en harmonisk arbetsgemenskap).

Mer på webben