På svenska
Uutinen

Työkaluja vihapuheen ja epäasiallisen kohtelun käsittelyyn työpaikalla

Vihapuhe on some-ajan vitsaus, jota monet joutuvat kohtaamaan työssään. Työyhteisön sisälläkin voi joutua häirinnän ja kiusaamisen kohteeksi. Työsuojelurahaston tukemissa hankkeissa on tuotettu materiaaleja, jotka auttavat selviämään näistä ongelmista.

Vihapuheen lannistama nuori mies nostaa kädet ilmaan. Kuva: Pixhill.

Häiritsevää palautetta on ollut aina, mutta sosiaalisen median käyttö on lisääntynyt vihapuhetta. Vihapuhe kuormittaa sekä työntekijöitä että työyhteisöä.

Työpaikoilta ei aina löydy keinoja ja osaamista ongelman purkamiseen. Myös toimintavastuut voivat olla epäselviä. Vihapuhe ei kuitenkaan kuulu työelämään eikä sitä tarvitse sietää.

Verkkosivustolta tietoa ja ratkaisuehdotuksia häirintätilanteisiin

TJS Opintokeskus on koordinoinut hanketta, joka vastaa vihapuhetta koskevaan tiedontarpeeseen julkaisemalla Häiritsevä palaute -verkkosivuston.

Sivustolta löytyy perustietoa sekä neuvoja siitä, miten häirintätilanteita voidaan ratkaista. Sivusto lähestyy häirintää eri näkökulmista: asiantuntijan, esimiehen ja työyhteisön sekä maineen kannalta koko organisaation näkökulmasta.

TJS Opintokeskuksella on ollut työssä useita yhteistyökumppaneita, myös KT Kuntatyönantajat on ollut mukana.

Sivusto avataan kesäkuussa 2019.

Valmennusta ja verkkoaineistoja työpaikkakiusaamisen ehkäisemiseen

Työpaikkakiusaaminen on edelleen vakava ongelma, jolla on monia muotoja. Kiusaaminen stressaa työntekijää ja voi johtaa sairauspoissaoloihin. Huono ilmapiiri vaikuttaa myös koko työyhteisöön ja heikentää yhteistyötä sekä vähentää tuottavuutta.

Työterveyslaitos on kehittänyt esimiehille Työpaikkakiusaamisen nollatoleranssi -verkkovalmennuksen. Nollatoleranssi tarkoittaa sitä, että organisaatiossa ei suvaita minkäänlaista kiusaamista ja epäasiallista käytöstä. Lisäksi kaikki kiusaamisepäilyt käsitellään tasapuolisesti ja viipymättä.

Maksullisen valmennuksen lisäksi Työterveyslaitoksen nettisivuilta muutakin materiaalia kiusaamisen ehkäisemiseksi, esimerkiksi Askeleet kohti sopuisaa työyhteisöä -työkirja.

Muualla verkossa