Suomeksi
Nyhet

Arbetspensionsindexet och lönekoefficienten för år 2020

Social- och hälsovårdsministeriet har fastställt indextalen för arbetspensionsskyddet. Lönekoefficienten för år 2020 är 1,446 och arbetspensionsindexet 2617.

Jämfört med år 2019 stiger lönekoefficienten med cirka 2,0 procent och arbetspensionsindexet med cirka 1,2 procent.

Löpande arbetspensioner justeras med arbetspensionsindex

Förmåner som är bundna till arbetspensionsindexet är bland annat löpande arbetspensioner och familjepensioner enligt de privata och offentliga sektorernas pensionssystem samt vissa rehabiliteringsförmåner.

När arbetspensionsindexet beräknas har förändringen i lönenivån en vikt på 20 procent och förändringen i prisnivån 80 procent.

Lönekoefficienten används vid beräkningen av många förmåner

Lönekoefficienten tillämpas vid beräkningen av den kommande arbetspensionen: med den justeras årsinkomsterna till nivån för det år då pensionen börjar löpa.

Dessutom används lönekoefficienten bland annat

  • vid bestämningen av inkomster och inkomstgränser för förmåner enligt sjukförsäkringslagen
  • vid bestämningen av minimibeloppet för stödet för närståendevård samt arvodet enligt familjevårdarlagen
  • vid justeringen av de lönesummegränser som reglerar graderingen av arbetsgivarnas arbetslöshetsförsäkringspremier.

När lönekoefficienten beräknas har förändringen i lönenivån en vikt på 80 procent och förändringen i prisnivån 20 procent.

Ändringarna träder i kraft 1.1.2020.

Mer på webben

Työmarkkinatutkimus

E-post:
tutkimus@kt.fi