På svenska
Uutinen

Vuoden 2020 työeläkeindeksi ja palkkakerroin vahvistettu

Sosiaali- ja terveysministeriö on vahvistanut työeläketurvaa koskevat indeksiluvut. Vuoden 2020 palkkakerroin on 1,446 ja työeläkeindeksin pisteluku 2617.

Vuoteen 2019 verrattuna palkkakerroin nousee noin 2,0 prosenttia ja työeläkeindeksi nousee noin 1,2 prosenttia.

Työeläkeindeksillä tarkistetaan maksussa olevat työeläkkeet

Työeläkeindeksiin on sidottu muun muassa yksityisten ja julkisten alojen eläkejärjestelmien mukaiset maksussa olevat ansio- ja perhe-eläkkeet sekä eräät kuntoutusetuudet.
Työeläkeindeksiä laskettaessa palkkojen muutoksen osuus on 20 prosenttia ja hintojen muutoksen osuus 80 prosenttia.

Palkkakerrointa käytetään useiden etuuksien laskennassa

Palkkakerrointa käytetään tulevan työeläkkeen laskennassa: sillä tarkistetaan vuosiansiot eläkkeen alkamisvuoden tasoon.

Lisäksi palkkakerrointa käytetään muun muassa

  • sairausvakuutuslain mukaisten etuuksien perusteena olevien tulojen ja tulorajojen määrittelyssä
  • omaishoidon tuen vähimmäismäärän ja perhehoitajalain mukaisen palkkion määrittämisessä
  • työnantajien työttömyysvakuutusmaksujen porrastusta säätelevien palkkasummarajojen tarkistamisessa.

Palkkakertoimessa palkkojen muutoksen osuus on 80 prosenttia ja hintojen muutoksen osuus 20 prosenttia.

Muutokset tulevat voimaan 1.1.2020.

Muualla verkossa

Työmarkkinatutkimus

Sähköposti:
tutkimus@kt.fi