Suomeksi
Pressmeddelande

Den kommunala servicens konkurrenskraft bör stärkas ytterligare

KT Kommunarbetsgivarna anser det nödvändigt att konkurrenskraften och den finansiella basen för den kommunala servicen stärks ytterligare. Det är dags att sänka arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter. Arbetsgivarnas och löntagarnas arbetslöshetsförsäkringsavgift 2019 bör sänkas med minst 0,8 procent.

Värikkäitä käsiä maalaismaiseman keskellä

– Vi behöver alla tillbudsstående metoder som kan förbättra den kommunala servicens konkurrenskraft, konstaterade KT:s arbetsmarknadsdirektör Markku Jalonen vid ett seminarium i Villmanstrand.

Kommunsektorns arbetsmarknadsuppgörelser har bidragit till stabilitet, förutsägbarhet och sysselsättning i den kommunala ekonomin. Enligt konkurrenskraftsavtalet ska pensionsförsäkringsavgiften för alla arbetsgivare minska nästa år med 0,4 procent, men pensionsförsäkringsavgiften för de kommunala arbetsgivarna är fortfarande fyra procentenheter högre än för privata arbetsgivare.

– Fortsättningsvis behövs lösningar för en sänkning av arbetsgivarens pensions- och arbetslöshetsförsäkringsavgifter, betonade Jalonen.

KT anser att det förbättrade sysselsättningsläget ger goda möjligheter till en sänkning av socialförsäkringsavgifterna i höst, utan att grunden för finansiering av kommunsektorns pensionsförsäkring eller arbetslöshetsförsäkring äventyras.

Förnyandet av den kommunala servicen och servicens konkurrenskraft grundar sig i högsta grad på gott ledarskap och personalledning.  Detta kombinerat med utveckling av arbetslivet kan bidra till bättre produktivitet och servicekvalitet och har en inverkan på arbetsgivarprofilen och personalresurserna.

– För kommunsektorn är det ytterst viktigt att det finns tillräckligt med kompetent arbetskraft att tillgå, säger Kirsi-Marja Lievonen, ordförande för KT:s delegation.

För att säkerställa tillgången på arbetskraft inom den kommunala servicen behövs också kompetens genom arbetskraftsinvandring och sysselsättning av arbetskraft med utländsk bakgrund. Mångfald på arbetsplatsen blir allt vanligare i arbetslivet, och det måste man förbereda sig på också i chefsarbetet och utvecklingen av arbetsplatserna.

KT inbjuder kommunsektorns arbetsgivare och personal till gemensamt utvecklingsarbete för en förbättring av serviceresultaten. I de kommunala arbetsmarknadsparternas gemensamma projekt Kunteko pågår redan kampanjen Tekoja tiskiin som ska synliggöra framgångsrika utvecklingsinsatser.

Närmare upplysningar:

Kirsi-Marja Lievonen, ordförande för KT:s delegation, tfn 040 570 5593
Markku Jalonen, arbetsmarknadsdirektör, tfn 040 547 7710