Suomeksi
Nyhet

Keva vill se över pensionsavgifterna för sina medlemssamfund år 2019

Kevas styrelse föreslår för delegationen att delegationen ska fastställa de nya beräkningsgrunderna för den lönebaserade pensionsavgiften. Samtidigt ska den förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften slopas. Kevas delegation fattar beslut om ärendet under sitt möte den 30 november 2018.

Leima maksettuun laskuun

De föreslagna ändringarna är en del av en större revidering av Kevas avgiftsstruktur.

I fortsättningen ska de nya invalidpensionerna och rehabiliteringsstöden inverka på arbetsgivarens invalidpensionsavgift som tas ut som en del av den lönebaserade pensionsavgiften.

Den lönebaserade pensionsavgiften ska vara en total pensionsavgift, på samma sätt som i ArPL-systemet, vilket betyder att den andel av pensionsavgiften som arbetsgivaren innehåller av arbetstagaren inte längre specificeras.

I detta skede gäller ändringen inte den pensionsutgiftsbaserade avgiften som enligt förslag i samband med vård- och landskapsreformen ska ersättas med en utjämningsavgift som tas ut av kommuner och landskap.

Ändringarna sammanfaller med införandet av det nationella inkomstregistret vid ingången av 2019.

Den genomsnittliga lönebaserade pensionsavgiften föreslås utgöra 24,40 procent av lönerna

Kevas styrelse föreslår att den pensionsutgiftsbaserade avgiften 2019 ska uppgå till totalt 706 miljoner euro (653 miljoner euro 2018).

Den pensionsutgiftsbaserade avgiften fördelas mellan medlemssamfunden i proportion till de pensionsdelar som betalas 2019 och som har vuxit av anställning hos medlemssamfundet före 2005.

Kevas styrelse föreslår också för delegationen att den lönebaserade pensionsavgiften ska bildas av en arbetsinkomstbaserad pensionsavgift som tas ut av alla arbetsgivare och som utgör 23,50 procent av lönerna samt av en invalidpensionsavgift som är specifik för varje medlemssamfund och som utgör i genomsnitt 0,90 procent av lönerna.

Eftersom arbetsgivaren fortfarande innehåller arbetstagarens pensionsavgift är arbetsgivarens andel av den lönebaserade pensionsavgiften i praktiken i genomsnitt 17,25 procent av lönerna.

År 2018 är arbetsgivarens lönebaserade avgift och den genomsnittliga förtidspensionsutgiftsbaserade avgiften sammanlagt 17,75 procent av lönerna.

Mer på webben