På svenska
Uutinen

Keva haluaa uudistaa jäsenyhteisöjensä eläkemaksuja vuonna 2019

Kevan hallitus esittää valtuuskunnalle, että se vahvistaisi palkkaperusteisen eläkemaksun uudet laskuperusteet. Samalla varhaiseläkemenoperusteinen maksu lakkaisi. Kevan valtuuskunta päättää asiasta kokouksessaan 30.11.2018.

Leima maksettuun laskuun

Ehdotetut muutokset ovat osa laajempaa Kevan maksurakenteen uudistusta.

Jatkossa alkavat työkyvyttömyyseläkkeet ja kuntoutustuet vaikuttaisivat työnantajan työkyvyttömyyseläkemaksuun, joka perittäisiin osana palkkaperusteista eläkemaksua.

Palkkaperusteinen eläkemaksu olisi puolestaan kokonaiseläkemaksu, kuten TyEL-järjestelmässä, eli työnantajan työntekijältä pidättämää osuutta eläkemaksusta ei erikseen eriteltäisi.
Tässä vaiheessa muutos ei koske eläkemenoperusteista maksua, joka sote- ja maakuntauudistuksen yhteydessä on esitetty korvattavaksi kunnilta ja maakunnilta perittävällä tasausmaksulla.

Muutokset ajoittuisivat yhteen myös kansallisen tulorekisterin käyttöönoton kanssa vuoden 2019 alussa.

Keskimääräiseksi palkkaperusteiseksi eläkemaksuksi esitetään 24,40 prosenttia palkoista

Kevan hallitus esittää, että vuoden 2019 eläkemenoperusteinen maksu olisi yhteensä 706 miljoonaa euroa (653 miljoonaa euroa vuonna 2018).

Eläkemenoperusteinen maksu jaetaan jäsenyhteisöjen kesken niiden vuonna 2019 maksettavien eläkeosien suhteessa, jotka ovat karttuneet jäsenyhteisön palveluksessa ennen vuotta 2005.

Lisäksi Kevan hallitus esittää valtuuskunnalle, että palkkaperusteinen eläkemaksu muodostuu kaikilta työnantajilta perittävästä työansiopohjaisesta eläkemaksusta, joka on 23,50 prosenttia palkoista sekä jäsenyhteisökohtaisesta työkyvyttömyyseläkemaksusta, joka on keskimäärin 0,90 prosenttia palkoista.

Koska työnantaja edelleen pidättää työntekijän eläkemaksun, työnantajan osuus palkkaperusteisesta eläkemaksusta on käytännössä keskimäärin 17,25 prosenttia palkoista.

Vuonna 2018 työnantajan palkkaperusteinen maksu ja keskimääräinen varhaiseläkemenoperusteinen maksu ovat yhteensä 17,75 prosenttia palkoista.

Muualla verkossa