Suomeksi
Nyhet

De kommunala avtalen träder i kraft

Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf:s styrelse har godkänt det medlingsbud som gäller universiteten. Samtidigt har FOSU godkänt det förhandlingsresultat som nåddes 8.2 för den kommunala sektorn och återtagit de förbud mot övertid och skiftbyte som hade utfärdats för FOSU:s medlemmar.

Sopimukset 2018-2019 voimaan

Därför anser KT att kommunsektorns nya tjänste- och arbetskollektivavtal för anställda med månadslön har trätt i kraft.

KT Kommunarbetsgivarna, Kommunsektorns utbildade vårdpersonal (KoHo) och Offentliga sektorns union (JAU) undertecknade de kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalen i enlighet med förhandlingsresultatet fredag 2.3.

FOSU kommer att underteckna de kommunala kollektivavtalen snarast möjligt.

De kommunala kollektivavtalen trädde i kraft 1.2 och tillämpas retroaktivt. Ett exempel på en avtalsbestämmelse som tillämpas retroaktivt är den ändrade bestämmelsen om lön under tillfällig vårdledighet.

Största delen av avtalsändringarna träder dock i kraft först 1.5.2018 eller senare.

Allmänna anställningsfrågor

E-post:
kvtes@kt.fi

Anställningsfrågor inom social- och hälsovården

E-post:
soster@kt.fi

Anställningsfrågor inom undervisnings- och bildningsväsendet

E-post:
ovtes@kt.fi

Anställningsfrågor inom tekniska sektorn

E-post:
ts@kt.fi