Suomeksi
Nyhet

Konkurrenskraftsavtalet har förbättrat de offentliga finanserna och påverkat utvecklingen av lönesumman

Enligt Statistikcentralen var lönesumman inom den offentliga sektorn 2,3 procent lägre i april-juni än året innan. Däremot ökade den totalekonomiska lönesumman i april-juni med 2,1 procent jämfört med motsvarande period år 2016.

Enligt Statistikcentralen var lönesumman inom den offentliga sektorn 2,3 procent lägre i april-juni än året innan. Däremot ökade den totalekonomiska lönesumman i april-juni med 2,1 procent jämfört med motsvarande period år 2016.

Inom den privata sektorn var lönesumman 4,5 procent högre i april-juni än under motsvarande period året innan.

Konkurrenskraftsavtalet och nedskärningen av semesterpenningen med 30 procent förklarar för sin del varför den ekonomiska situationen inom den offentliga sektorn har förbättrats och lönesummorna minskat betydligt. 

Enbart i juni ökade den totalekonomiska lönesumman med 2,7 procent jämfört med föregående år, medan lönesumman för den offentliga sektorn sjönk med 5,2 procent. Lönesumman för den privata sektorn ökade med 7,1 procent i juni.

Lönesumman ökade snabbast i april-juni inom byggbranschen, där ökningen var 8,6 procent jämfört med föregående år. Också lönesummorna för övriga tjänster (4,4 %) och för den privata hälso- och sjukvården och socialservicen (3,3 %) ökade mer än genomsnittet.

Mer på webben